Børnerettighedsdag 2016

Sorø Privatskole er Red Barnet Ambassadørskole, og vi fejrer hvert år FN’s Børnekonvention. Den rigtige dag er 20. november, men da det er en søndag i år, blev det fejret fredag 18 november istedet. En festlig dag, som giver eleverne mulighed for at lære deres rettigheder bedre at kende.

 

Mange børn i Danmark kender desværre ikke deres rettigheder. Sorø Privatskole laver derfor et vigtigt pionerarbejde, når vi sætter børnerettighederne på skoleskemaet. På den måde bliver eleverne bedre til at passe på sig selv og andre og sige fra over for overgreb, mobning og diskrimination.

 

”At afholde en børnerettighedsdag sender et konkret signal til elever og forældre om, at Sorø Privatskole sætter børns rettigheder i centrum. Vi skaber bevidste, trygge og deltagende elever, når vi sætter værdier som ligeværd, respekt og medindflydelse i centrum. Hvilket er helt i tråd med værdierne i Folkeskoleloven og de faglige krav i Fælles Mål,” fortæller Lene Topshøj viceskoleleder på Sorø Privatskole.

 

Stop vold mod børn. Sådan lyder det alvorlige tema for Børnerettighedsdagen 2016. For ifølge FN’s Børnekonvention, så har børn ret til beskyttelse mod alle former for mishandling, herunder fysisk og psykisk vold. 

 

Langt de fleste klasser benyttede Red Barnets materiale. Eleverne startede dagen ud med at se en film, der visualiserede problemstillingen, hvorefter de arbejdede problemorienteret i grupper med teamet. Fx skulle eleverne i 4.-6. klasse lave korte digitale bøger. Efter spisepausen viste og fremlagde de deres arbejde for hinanden.
 

Børnerettighedsdag 2016 Red Barnet
Børnerettighedsdag 2016 Red Barnet
Børnerettighedsdag 2016 Red Barnet
Børnerettighedsdag 2016 Red Barnet
Børnerettighedsdag 2016 Red Barnet
Børnerettighedsdag 2016 Red Barnet