Børnerettighedsdag 2018

Tirsdag den 20. november fejrede Sorø Privatskole FN’s Børnekonvention med fokus på digital dannelse.

 

Sorø Privatskole deltog i Børnerettighedsdagen tirsdag den 20. november, som er årsdagen for vedtagelsen af FN’s Børnekonvention, sammen med en række andre skoler fordelt over hele landet. En årligt tilbagevendende begivenhed organiseret af Red Barnet.

 

Sorø Privatskole, som er Red Barnet ambassadørskole, valgte i år at bruge Børnerettighedsdagen til at fokusere på digital dannelse med forskellige indgangsvinkler til emnet alt efter klassetrin. 

 

”Det er vigtigt at eleverne ved, at FN’s Børnekonvention også gælder online. Børnene vokser op i en tid med smartphones, apps og uendelige muligheder online, der på mange måder kan virke som en anden verden, men det er det altså ikke. Med udgangspunkt i artikler som Frihed til at udtrykke sig og til information, Beskyttelse af privatlivet og Beskyttelse mod mishandling har vi brugt dagen på at arbejde med sprog, samvær og krænkelser online, eller det som vi i dag med en bredere betegnelse kalder for digital dannelse,” - Nanna Kofoed Øhrgaard, skoleleder

 

Sorø Privatskole er bevidst omkring skolens rolle, når det kommer til at hjælpe eleverne med at navigere i den digitale virkelighed. Eleverne skal lærer om det, hvis de skal kunne begå sig socialt, etisk og kritisk online. Skolen skal tale med eleverne om det, så de opnår en bredere forståelse for emnet.