Ny skoleleder på Sorø Privatskole

Nanna Kofoed Øhrgaard er ny skoleleder på Sorø Privatskole, som har haft konstitueret skoleleder siden marts 2017. Nanna har været afdelingsleder for udskolingen og mellemtrinnet på Sorø Privatskole siden 2014. Hun starter med det samme i sin nye funktion på skolen.

Bestyrelsen har efter en vellykket rekrutteringsproces valgt at ansætte Nanna Øhrgaard som ny skoleleder med virkning fra 1. juni.

Bestyrelsen har med Mercuri Urval kørt et klassisk rekrutteringsforløb med et stærkt ansøgerfelt på 14 kandidater, hvor Nanna var den bedste til jobbet som skoleleder på vores skole.

Nanna kender jo allerede skolen indefra og kan dermed virke fra første dag. Nanna har været ansat på skolen i 10 år - først som lærer og de seneste 3 år som afdelingsleder for mellemtrinet og udskolingen.

Nanna er blandt andet valgt på hendes høje faglige ambitioner og fag-faglige pædagogiske tiltag. Det forventer bestyrelsen vil komme til udtryk over de kommende år på skolen til glæde for elever og ansatte.

Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet med Nanna. Samtidig vil bestyrelsen også rette en stor tak til Lene Topshøj, som har sikret, at skolens daglige dag har fungeret optimalt i de seneste måneder.

Også en stor tak til hele skolens personalegruppe for indsatsen i det daglige arbejde med eleverne.

Velkommen til Nanna.