Ny skolestruktur 18-19

Det er besluttet at foretage ændringer i skolestrukturen på Sorø Privatskole. Ændringerne gælder fra skoleåret 2018-2019.

Efter at have evalueret skolestrukturen, som trådte i kraft i skoleåret 2013-14, har skolen besluttet at prioritere nogle af resurserne anderledes. Skolen vil blandt andet højne læsningen på en anden måde end med læsebånd, udnytte studietid mere optimalt og gøre madkundskab til et valgfag.

Det frigør resurser til nye kreative valgfag (4.-6. årg.), trivselstid (0.-9. årg.), 1 ekstra lek. håndværk & design (4. årg.), 1 ekstra lek. dansk (1.-6. årg.) og 1 ekstra lek. matematik (1. årg.). Derudover styrkes kompetencecenteret og ordblindeundervisningen samt brugen af tolærerordning og uddannede lærere som vikarer. Eleverne får også kortere skoledage og fællessamlingerne bliver med venskabsklassen udenfor undervisningstiden kl. 12.00-12.10.