Ledige pladser i 0., 4. og 9. klasse

Sorø Privatskole har ledige pladser i 0. klasse, 4. klasse og 9. klasse i skoleåret 2018-2019. Der er med andre ord ikke venteliste på disse årgange. Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest muligt. 

 

Sorø Privatskole er en traditionsrig, velfungerende og udviklingsorienteret grundskole. Det kommer til udtryk i dagligdagen gennem skolens engagerede elever, forældre og medarbejdere. Skolen blev grundlagt i 1887 og er i dag en af de mest fremtrædende skoler i regionen.

 

 

Sorø Privatskole er en grundskole med 3 klasser på hver årgang 0.-9. klasse, som også tilbyder SFO 0.-3. klasse, Klub 4.-6. klasse og musikskole som et frivilligt undervisningstilbud til interesserede elever. Sorø Privatskole er en skole, der skaber et sjovt og anerkendende læringsmiljø med et højt fagligt niveau. En skole med dygtige og erfarne lærere og pædagoger, hvor fællesskab og trivsel prioriteres højt. En skole med en lang historie og stolte traditioner, som ikke er bange for at se fremad og prøve nye ting.

 

Traditioner: Første skoledag, Skolens fødselsdag, Høstgudstjeneste, Motionsdag, FN's Børnerettighedsdag, Juleafslutning, Trivselsdag, Fastelavn, Skolefest, Kastanjebal, Festival, Sidste skoledag, OL, Dimission.

Som et led i en ny skolestruktur indfører vi et helt nyt fag kaldet trivselstid for 0.-9. klasse i skoleåret 2018-19. Det skal give klasselærerne tid til at igangsætte forskellige initiativer i samarbejde med eleverne, der har fokus på trivsel. Vi indfører også to lektioner kreative valgfag i 4.-6. klasse. Det skal hjælpe eleverne med at udvikle kompetencer, der matcher det 21. århundredes krav. Derudover tilfører vi flere resurser til specialundervisningen. Helt konkret kommer der, hvad der svarer til 2 stillinger ekstra i specialundervinsingen. Dette kommer blandt andet til at gavne skolens ordblinde elever.

 

 

Du er velkommen til at kontakte en af vores afdelingsledere, hvis du vil tale med skolen eller have en rundvisning, før du træffer dit valg. Kontakt Johnnie Christiansen, 20 90 41 58, joc@sprs.dk, hvis det drejer sig om 0.-3. klasse. Søren Jul Christiansen, 20 90 41 54, sjc@sprs.dk, hvis det drejer sig om 4.-6. klasse. Eller Thomas Wenzell Aziz, 20 90 41 50, thm@sprs.dk, hvis det drejer sig om 7.-9. klasse.

International dimension

Sorø Privatskole forbereder eleverne på verdensmarkedet og en global fremtid. Skolen er certificeret Cambridge Associate School og Deutsches Sprachdiplomschule for at sikre en flersproglig kultur på skolen med tysk og engelsk på et internationalt højt niveau. Prøverne kan bruges til videre uddannelse i Danmark, hvor en stor del af undervisningen allerede foregår på et fremmedsprog, eller en international uddannelse i udlandet.

IT i undervisningen

Sorø Privatskole målretter undervisningen mod, at eleverne udvikler kompetencer, som er efterspurgte og relevante i det 21. århundrede. Det drejer sig om samarbejde, kommunikation, videnskonstruktion, problemløsning og innovation samt selvevaluering. IT indgår i den forbindelse som en vigtig del af undervisningen. Skolen har udleveret iPads til alle elever 1.-6. klasse, og i 7.-9. klasse medbringer eleverne deres egen computer/Macbook. Der er gratis Office 365 til elever og medarbejdere samt et solidt trådløst netværk og digitale tavler i alle klasse– og faglokaler.

Højt fagligt niveau

Sorø Privatskole underviser på et højt fagligt niveau, der udfordrer eleverne til det yderste af deres potentiale. Skolen er certificeret Science- og Talentskole hos Astra/ScienceTalenter og to medarbejdere er uddannede Talentvejledere. Sammen med skolens matematik- og læsevejledere sikrer de sammenhæng mellem årsplaner og differentieret undervisning af elever med talent eller særlige forudsætninger. Derudover har den løbende efteruddannelse af medarbejderne høj prioritet på skolen.

Trivsel, frihed og folkestyre

Sorø Privatskole udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Det sker bl.a., når skolen hvert år afholder Børnerettighedsdagen, hvor eleverne fejrer FN’s Børnekonvention i samarbejde med Red Barnet. Udover Børnerettighedsdagen deltager skolen i Politiker for en Dag, Skolevalget og Trivselsdagen. Skolen har desuden et elevråd, en legepatrulje og en skolepatrulje, hvor eleverne får en betydningsfuld og uundværlig rolle i fællesskabet på skolen.