Klub

Sorø Privatskole tilbyder klub fra og med 4. årgang til og med 6. årgang. En af de helt grundlæggende værdier for klubben er barnets ret til at bestemme over egen tid og voksnes respekt for barnets fritid. Barnet skal kunne mærke, at de udvikler sig samtidig med, at de bruger deres evner og kompetencer.

 

 

Indmeldelse kan ske fra dag til dag. Der gives søskenderabat på 20% for søskende på skolen med samme folkeregisteradresse. Første barn på skolen betaler fuld pris, de efterfølgende børn betaler 80% af normalprisen. 

Udmeldelse skal ske med mindst én måneds varsel ved udgangen af en måned. Dermed betales for den måned, hvori udmeldelsen sker, samt for den følgende måned.

 

Kontakt

Frederiksvej 1, 4180 Sorø

20 90 41 56

Mandag til torsdag kl. 14.30-17.00, fredag kl. 14:30-16.30.