Dygtig økonomiansvarlig

Mestrer du facetterne i vores økonomifunktion? Trives du i samarbejde med kollegaer, elever og forældre? Har du et ønske om at virke og udvikle på en god skole? Så er det måske dig, som vi søger!

 

Sorø Privatskole søger en økonomiansvarlig med erfaring fra en lignende stilling, hvor du har været ansvarlig for økonomien - gerne på en anden privat grundskole.

Du skal have indsigt og forståelse for økonomi og administration generelt og have godt kendskab til IT-systemer indenfor økonomi. På skolen anvender vi TEA, TØS, TRIO og UV-data. Du kommer blandt andet til at stå for det daglige bogholderi, opkrævning af skolepenge, lønindberetninger, debitor/kreditorstyring, indberetninger til offentlige myndigheder, budgettering, budgetopfølgning, økonomistyring og likviditetsstyring samt økonomirapportering og analyser til skolelederen og skolebestyrelsen.

Du skal have lyst til privatskoleverdenen, fællesskabet og til det særlige ekstra engagement, som er en naturlig del af Sorø Privatskoles kultur. Tingene går nogle gange hurtigt, men vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Det er nødvendigt, at du kan prioritere og arbejde systematisk og håndtere de mange afbrydelser, som arbejdsdagen på en skole nogle gange kan give. Du skal kunne arbejde selvstændigt og finde ud af at strukturere egne opgaver og selv tage initiativ.

Vi tilbyder et job på en velfungerende og udviklingsorienteret grundskole med solid økonomi, der er kendetegnet ved mødet med engagerede elever, forældre og kolleger. Vi har korte kommandoveje og stor fleksibilitet. Vi værdsætter den daglige gode dialog i en afslappet atmosfære af gensidig respekt og tillid.

Administrationen består af en kommunikationsansvarlig, en skolesekretær og en økonomiansvarlig. Langt de fleste opgaver løser de hver især, men der er også flere opgaver, som de løser sammen. Derfor skal skolesekretæren og den økonomiansvarlige også have et godt kendskab til hinandens ansvarsområder. Du kommer til at referere og arbejde tæt sammen med skolelederen og får derudover et samarbejde med skolebestyrelsen.

Du kan læse mere om skolen på www.sprs.dk. Du er også velkommen til at komme og besøge skolen. Kontakt skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard, 20 90 41 57, nkoe@sprs.dk.

Stillingen ønskes besat fra 01.01.2019. Ansøgningsfristen er snarest muligt, da ansøgningerne løbende vil blive behandlet. Motiveret ansøgning, CV og eksamensbevis sendes i PDF-format til job@sprs.dk. Stillingen er på 30-37 timer. Der indhentes straffeattest og udvidet børneattest ved ansættelse på skolen.

Datapolitik

Vi gør opmærksom på, at når du sender en ansøgning til Sorø Privatskole, herunder eventuelle bilag og billeder, giver du samtidig samtykke til, at oplysningerne må opbevares i tre måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Om Sorø Privatskole

  • 3-sporet 10-årig grundskole med ca. 660 elever.

  • SFO for 0.-3. årgang og klub for 4.-6. årgang.

  • Bredt tilbud med linjefag og frivillig undervisning i alt fra musik til science.

  • Moderne faciliteter med fx interaktive tavler i alle klasse- og faglokaler, iPads i undervisningen, Mac og iPad-ordning for lærerne og et solidt trådløst netværk.

  • Grundlagt for mere end 130 år siden, og en af de mest fremtrædende skoler i lokalområdet.