Anerkendelse af ansatte

Sorø Privatskole uddeler pins/nåle til alle medarbejdere, hvor skolens logo er trykt sort på hvidt. Derudover overrækker skolen pins/nåle til medarbejdere, der har været en del af skolen i 10 år eller mere, som en symbolsk anerkendelse af deres arbejde.

 

Gensidig anerkendelse

Det handler ikke blot om at anerkende en medarbejder for en særlig indsats. Det handler grundlæggende om at anerkende vedkommende som en person. Menneskets selvforståelse afhænger på mange måder af den måde, det ser andre mennesker på. Anerkendelsesforholdet må derfor være gensidigt for at lykkes. Hvis man ikke selv anerkender den modpart, som man søger anerkendelse fra, mister forholdet sin betydning.

 

En del af skolen

Mange medarbejdere har været en del af skolen i en årrække.

”Det er altid beundringsværdigt, når medarbejdere giver så mange år af deres liv til en arbejdsplads. Når man som medarbejdere vælger at bruge så mange år på en arbejdsplads, så er det rigtig svært at finde ordene for den taknemmelighed, vi som skole skylder dem for deres indsats. Tænk på alle de elever og forældre, de igennem deres virke har haft en betydning for i alle årene,” - skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard.

 

Forskellige pins/nåle

Siden skoleåret 2015-16 overrækker skolen pins/nåle til medarbejdere, der har været en del af skolen i 10 år eller mere, som en symbolsk anerkendelse af deres arbejde. 10 år på skolen medfører en "sølv" pin/nål. 20 år på skolen medfører en "guld" pin/nål. Og 30 år på skolen medfører en "guld m. sten" pin/nål.
 

Hvid pin/nål: Alle skolens medarbejdere har den hvide pin/nål, hvor skolens logo er trykt sort på hvidt. Se listen over medarbejdere under "Kontakt" og "Medarbejdere".

Sølv pin/nål: Anne-Sophie, Bitten, Jane, Mona M., Lisbet, Ilsa, Helle K., Bjarne, Tórður, Lene, Pernille og Mona M. har modtaget en sølv pin/nål, fordi de har været en del af skolen i 10 til 20 år.

Guld pin/nål: Lise, Mette L., Finn H., Gitte, Tina og Helle har modtaget en guld pin/nål, da de har været en del af skolen i 20 til 30 år.

Guld m. sten pin/nål: Axel, Birgit, Mie, Anne L. og Jette har modtaget en guld m. sten pin/nål, idet de har været en del af skolen i 30 år eller mere.