Praktiske informationer

Musikskolen tilbyder hvert år en række frivillige undervisningstilbud i umiddelbar forlængelse af dagskolen.

 

Kort om undervisningen

  • Vi kan give dig hjemmearbejde for, som du skal øve dig på hver dag for at være velforberedt.
  • Du skal møde op til undervisningen — også selvom du har været syg/ikke har fået øvet nok.
  • Du skal give skolens kontor/din lærer besked, hvis du virkelig ikke kan komme.
  • Du viser, hvad du har lært til skolens koncerter osv.

 

Om at øve

Det kræver øvelse at blive god til at spille et instrument, og her spiller forældre en helt afgørende rolle ved at skabe gode rammer om øvningen. I starten vil barnet sikkert opleve, at det hurtigt bliver dygtigere, men efterhånden som de har spillet i længere tid, skal der øves mere for at give den samme fornemmelse. Det skal være nemt at komme i gang med at spille. Instrumentet skal helst stå fremme, nodestativet skal være slået ud, og fodskamler el. lign skal stå fremme til brug. Derudover skal øvningen kunne foregå uden for mange forstyrrelser.

 

Gode råd: Spil hver dag i mindst 10 minutter. Det er bedre at spille lidt hver dag end meget én dag. Jo mere du øver, desto dygtigere bliver du. Øv både på den nye og den gamle lektie. Spil også noget du selv har lyst til.

 

Betingelser

Persondata & samtykke: Sorø Privatskole behandler forskellige personoplysninger om elever og forældre, mens de går på skolen, herunder når du udfylder denne indmeldelsesblanket. Alle forældremyndighedsindehavere har givet samtykke til dette, da de startede på skolen. Skolens behandling overholder persondataforordningen og den til hver tid gældende danske persondatalovgivning. Læs mere om skolens persondatapolitik under sprs.dk/skole/praktiske-informationer/ 

Afbud: Hvis du er forhindret i at møde til undervisningen, skal du eller dine forældre melde afbud til din lærer eller til skolens kontor. 

Betaling: Beløbet opkræves sammen med skolepengene i oktober og februar, og refunderes ikke ved udmeldelse. Andre betalingsterminer aftales med kontoret. 

Tilmelding: Tilmelding og betaling er bindende for hele sæsonen - hele året! 

Ferier: Musikskolens ferier følger skolens ferier.

Sæsonstart: Mandag den 19. august. 

Sæsonlængde: Der gennemføres 30 undervisningsgange, som følger skoleåret med undtagelse af F-uger, som er undervisningsfri i Musikskolen. Hvis skolen aflyser (ikke hvis underviseren er syg) af en årsag, søges erstatningsundervisning afholdt - fx i fordybelsesugerne. Undervisningen kan sammenlægges i enkelte uger, for at kunne lave et koncentreret forløb op til en koncert el. lign. 

Sæsonslut: Sidste fredag i juni. Alle udmeldes automatisk, når sæsonen slutter.

Instrument: Eleven skal selv anskaffe et instrument. Skolen har ikke mulighed for at udlåne skolens instrument til eleven, når eleven skal øve derhjemme.

Undervisningen: Hjemmearbejde er en vigtig del af undervisningen. Det betyder, du kan få noget, som du skal øve dig på hver dag for at være velforberedt. Du skal møde op til undervisningen — også selvom du har været syg/ikke har fået øvet nok. Når vi har koncerter, viser du elever og forældre, hvad du lært i undervisningen. Hvis du virkelig ikke kan komme, så skal du give skolens kontor/din lærer besked. Hold - karrusel har 40 min pr. uge. Hold - samspil har tid alt efter holdstørrelse, fx 2 instrumentalelever minimum 20 min. pr. uge, flere end 2/bands minimum 40 min. Solo - instrument eller sang har minimum 20 min. pr. uge. Solo violin har 15 min. solo plus 30 min. samspil pr. uge. Kor - SkoleKor har minimum 90 min pr. uge og SpireKor har minimum 45 min. pr. uge.