Praktiske informationer

Musikskolen tilbyder hvert år en række frivillige undervisningstilbud i umiddelbar forlængelse af dagskolen.

 

Kort om undervisningen

  • Vi kan give dig hjemmearbejde for, som du skal øve dig på hver dag for at være velforberedt.
  • Du skal møde op til undervisningen — også selvom du har været syg/ikke har fået øvet nok.
  • Du skal give skolens kontor/din lærer besked, hvis du virkelig ikke kan komme.
  • Du viser, hvad du har lært til skolens koncerter osv.

 

Om at øve

Det kræver øvelse at blive god til at spille et instrument, og her spiller forældre en helt afgørende rolle ved at skabe gode rammer om øvningen. I starten vil barnet sikkert opleve, at det hurtigt bliver dygtigere, men efterhånden som de har spillet i længere tid, skal der øves mere for at give den samme fornemmelse. Det skal være nemt at komme i gang med at spille. Instrumentet skal helst stå fremme, nodestativet skal være slået ud, og fodskamler el. lign skal stå fremme til brug. Derudover skal øvningen kunne foregå uden for mange forstyrrelser.

 

Gode råd: Spil hver dag i mindst 10 minutter. Det er bedre at spille lidt hver dag end meget én dag. Jo mere du øver, desto dygtigere bliver du. Øv både på den nye og den gamle lektie. Spil også noget du selv har lyst til.

 

Betingelser

Afbud: Du eller dine forældre skal melde afbud til din lærer eller skolens kontor, hvis du ikke kommer.

Tilmelding: Tilmelding og betaling er bindende for hele sæsonen. Det vil sige hele skoleåret.

Betaling: Beløbet opkræves med skolepengene i oktober og februar. De refunderes ikke ved udmeldelse.

Ferier: Ferierne følger skolens Ferieplan.

Sæsonstart: Mandag den 21. august.

Sæsonen: Undervisningen følger skolen med de aflysninger det indebærer. Der er fx ingen undervisning i Fordybelsesugerne. Tjek aktivitetskalenderen.

Sæsonslut: Fredag den 30. juni 2018. Alle udmeldes automatisk til sommerferien.

Aflysning: Aflysninger sker via et opslag på ElevIntra + ForældreIntra og døren til undervisningslokalet.