Praktiske informationer

Musikskolen tilbyder hvert år en række frivillige undervisningstilbud i umiddelbar forlængelse af dagskolen.

 

Kort om undervisningen

  • Vi kan give dig hjemmearbejde for, som du skal øve dig på hver dag for at være velforberedt.
  • Du skal møde op til undervisningen — også selvom du har været syg/ikke har fået øvet nok.
  • Du skal give skolens kontor/din lærer besked, hvis du virkelig ikke kan komme.
  • Du viser, hvad du har lært til skolens koncerter osv.

 

Om at øve

Det kræver øvelse at blive god til at spille et instrument, og her spiller forældre en helt afgørende rolle ved at skabe gode rammer om øvningen. I starten vil barnet sikkert opleve, at det hurtigt bliver dygtigere, men efterhånden som de har spillet i længere tid, skal der øves mere for at give den samme fornemmelse. Det skal være nemt at komme i gang med at spille. Instrumentet skal helst stå fremme, nodestativet skal være slået ud, og fodskamler el. lign skal stå fremme til brug. Derudover skal øvningen kunne foregå uden for mange forstyrrelser.

 

Gode råd: Spil hver dag i mindst 10 minutter. Det er bedre at spille lidt hver dag end meget én dag. Jo mere du øver, desto dygtigere bliver du. Øv både på den nye og den gamle lektie. Spil også noget du selv har lyst til.

 

Betingelser

Persondata & samtykke: Sorø Privatskole behandler forskellige personoplysninger om elever og forældre, mens de går på skolen, herunder når du udfylder denne indmeldelsesblanket. Alle forældremyndighedsindehavere har givet samtykke til dette, da de startede på skolen. Skolens behandling overholder persondataforordningen og den til hver tid gældende danske persondatalovgivning. 

Betaling

Som noget nyt trækkes betaling månedligt. Betaling refunderes ikke ved udmeldelse.

Tilmelding

Tilmelding er bindende for et skoleår ad gangen og gælder indtil udmeldelse. Udmeldelse for kommende skoleår skal ske op til sommerferie.. Dvs barnet er automatisk tilmeldt efterfølgende skoleår hvis der ikke sker udmeldelse.

Musikskolen følger skolens ferier.

Sæsonstart

Mandag den 17. august 2020, sæsonslut: fredag 18. juni 2021

Musikskolen kører 30 undervisningsgange i løbet af året. Hvis skolen aflyser søges erstatningsundervisning afholdt - fx i fordybelsesugerne. Undervisningen kan sammenlægges i enkelte uger, for at kunne lave et koncentreret forløb op til en koncert eller lign.

Instrument       

Eleven skal selv anskaffe instrument. Skolen har ikke mulighed for at stille det instrument til rådighed, som skal bruges, når der skal øves derhjemme. Men vi er gerne behjælpelig med rådgivning om køb eller evt. leje af instrument.

Undervisningen

Hjemmearbejde er en vigtig del af undervisningen. Det betyder, at du får noget for, som du skal øve dig på hver dag, for at være velforberedt til næste gang. Du skal møde op til undervisningen - også selvom du har været syg/ikke har fået øvet dig nok. Hvis du virkelig ikke kan komme, er det vigtigt, at du melder afbud. Når vi har koncerter viser du elever og forældre, hvad du har lært i undervisningen.

Undervisningstid

Hold: Karusel har 40 minutter pr. uge, samspil/band har tid alt efter holdstørrelse.
Soloinstrument og solosang har minimum 20 minutter pr. uge.
Skolekor/Spirekor har minimum 45 minutter pr. uge.