Undervisningstilbud

Værksted

Musikalske værksteder for 0. årg., 1.-3. årg. og 4.-9. årg., hvor der bliver leget eller spillet musik i grupper. Det er også her dit band kan spille sammen, eller hvor du kan øve dig i at skrive sange.

Undervisere: Anders, Toke og Tórður.

Pris: Gratis for SFO/Klub ellers kr. 950 x 2 halvår.

Instrument

Instrument er for dig, der går på 1.-9. årg., og som spiller et solo instrument. Fx bas, guitar, klaver, trommer, ukulele, violin, kirkeorgel. Begynderelever, der vil i gang med at spille et solo instrument, kommer på et hold med andre begynderelever.

Undervisere:  Anders, Stefan, Toke og Tórður.

Pris: Soloinstrument kr. 1.875 x 2 halvår og nybegynderhold kr. 950 x 2 halvår.

Sang

Sang er for dig, der synger solo eller i kor eller har lyst til det. Fx synger SkoleKoret til juleafslutningen, Luciaoptoget, skolefesten m.m., og SpireKoret synger til musikskolens koncerter og festivalen. SpirkeKor er for 0.-3. årg. og SkoleKor og Solo sang er for 4.-9. årg.

Undervisere: Pernille og Tórður.

Pris: Gratis SpireKor og SkoleKor. Solosang kr. 1.875 x 2 halvår.