Om dagligdagen i skolen

Sorø Privatskole har mange gode traditioner. Nogle af traditionerne er nye og andre er gamle. En af de nyere traditioner er påskeægjagt i udskolingen, mens fællessamlinger med sang er en af de gamle traditioner.

 

Udviklingsorienteret

Skolen er en moderne skole og arbejdsplads, der løbende udvikler sig i takt med verden omkring os. Det er blandt andet ambitionen, at iPads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt værktøj i elevernes læring og en naturlig del af såvel lærerværelset som undervisningen.

 

Dedikerede medarbejdereSkolen uddeler pins/nåle til alle medarbejdere, hvor skolens logo er trykt sort på hvidt. Derudover overrækker skolen pins/nåle til medarbejdere, der har været en del af skolen i 10 år eller mere, som en anerkendelse af deres arbejde. Læs mere under "Anerkendelse af ansatte".
 

Skolestart

Når eleverne starter i børnehaveklassen, er det en stor ny verden at navigere rundt i. Derfor har vi fokus på, at gøre starten så skånsom som mulig. Fx inviterer vi kommende børnehaveklasseelever til et introforløb. I indskolingen handler det om, at introducere forskellige rytmer og rutiner i skole og SFO. Derudover arbejder vi med genkendelighed, så eleverne ved, hvad der forventes af dem, og hvad de kan forvente af os og hinanden.

 

Traditioner indskoling: Høstgudstjeneste i Sorø Klosterkirke, Motionsdag, FN's Børnerettighedsdag, Juleafslutning i Sorø Klosterkirke, Trivselsdag, Fastelavn, Skolefest, Majprojekt, Festival, OL m.m.


Tryghed og fællesskab

Det vigtigste er, at eleverne bliver trygge ved os og hinanden, og at de hurtigt bliver en del af fællesskabet. Eleverne har stort udbytte af samarbejdet og samværet med hinanden. Vi møder eleverne som omsorgsfulde og favnende voksne, der samtidig viser dem tydelige rammer og grænser.

 

Traditioner mellemtrin: "Aktiv Danmark rundt", Motionsdag, FN's Børnerettighedsdag, Juleafslutning i Sorø Klosterkirke, Trivselsdag, Fastelavn, Cyklistprøve, Skolefest, Majprojekt, Festival, OL m.m.

 

Læring og udvikling

Fra 1. klasse til 9. klasse vil elverne møde faglærere i alle deres fag. Det sikrer, at de bliver mødt med passende udfordringer, der stimulerer til fortsat læring og udvikling. Lærerne indgår i forskellige fagteams med andre lærere om at skabe helhed i elevernes skoledag.

 

Traditioner udskoling: Motionsdag, FN's Børnerettighedsdag, Projektuge, Juleafslutning i Sorø Klosterkirke, Trivselsdag, Praktik, Brobygning, Skolefest, Påskeægjagt, F-uge, Sidste skoledag, Festival, Dimission m.m.