Tilsynsrapport: Samarbejde og samvær skaber læring og udvikling

Sorø Privatskole har netop modtaget den årlige tilsynsrapport fra skolens tilsynsførende Bjarne Møller Pedersen.

 

"Dette er min anden tilsynsrapport som tilsynsførende. Man føler sig velkommen fra man træder ind på skolens grund. Sorø Privatskole er en traditionsrig og udviklingsorienteret skole, der har ambitioner om at være blandt de bedste af de bedste,” skriver Bjarne Møller Pedersen i sin rapport.

Han skriver videre, at ”På Sorø Privatskole bliver man hurtigt opmærksom på det fællesskab, der er blandt elever, medarbejdere, ledelse, bestyrelse og forældre. Sorø Privatskole er et trygt sted, hvor samarbejde og samvær skaber læring og udvikling for skolens elever.

Jeg bliver mødt med stor faglighed, professionalisme og åbenhed, når jeg gennem observationer og sparring med skolens leder, medarbejdere og elever indsamler informationer og viden om skolen.

Vores samarbejde er fokuseret og på alle måder professionelt og udmønter sig i en konstruktiv sparring om alle relevante forhold knyttet til skolen, skolens drift og udvikling.

Skolens bestyrelse og skolens ledelse vurderes, ud fra deltagelse i bestyrelsesmøder, og besøg på skolen at være yderst faglig kompetent, handlekraftig, økonomisk ansvarlig og præget af stor didaktisk viden og indsigt. Skolens økonomiske viden og indsigt er imponerende. Alle nyskabelser og forandringer er gennemdebatteret, finansierede og velgennemtænkt.”

Sorø Privatskoles tilsynsførende skal aflægge mindst et årligt tilsynsbesøg på skolen og overvære undervisning svarende til mindst en hel skoledag. Tilsynet skal omfatte de forskellige fagkredse (de humanistiske fag, de naturvidenskabelige fag og de praktisk-musiske fag), ligesom skolens undervisningsplaner skal drøftes med skolens leder og lærere.

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning på området. Regelgrundlaget for tilsynet ved de frie og private skoler er kontinuerligt blevet ændret og skærpet de sidste par år.

 

Læs hele tilsynsrapporten for Sorø Privatskole for skoleåret 2019-2020.

Bjarne Møller Pedersen (th) deltog sidste år i julegudstjenesten i Klosterkirken sammen med skolens tidligere tilsynsførende, Jens Pietras.