Frirum i en struktureret dagligdag

Afdelingsleder Johnnie Christiansen lægger vægt på, at pasningstilbuddet i SFO og Klub skal være med til at gøre børnene mere selvstændige i en stadig mere struktureret hverdag.

”Vi er her for at danne hele børn.”

Sådan siger afdelingsleder for indskolingen, Johnnie Christiansen, når han skal beskrive det tilbud om pasningsordning, han overordnet er ansvarlig for på Sorø Privatskole.

Børn lever i dag uhyre strukturerede liv. Fra de står op til de går i seng, er børns liv mere eller mindre skemalagt. Sådan lever moderne børn og børnefamilier.

Frie tid

Det er her SFO og Klubbens tilbud om børnenes egen frie tid giver et særligt frirum i dagligdagen.

”SFO og Klubbens rolle er at skabe rum for børnenes egen frie tid, hvor de selv kan bestemme, hvad de skal lave. Vi er meget opmærksomme på, at børnene får nogle selvstændige kompetencer hos os og lærer at stukture deres egen tid fornuftigt, når de leger med hinanden. Det kræver nemlig en vis organisering at få gang i lege og legenes forløb.”

Ja, faktisk kan man se, at når børnene i SFO lærer at tage vare på deres egen tid og organisere deres lege, så vil de senere kunne bruge disse færdigheder, fx når de i 9. klasse skal løse deres store skriftlige opgaver, hvor de skal kunne strukturere deres tid for at opnå et godt resultat.

”Vi prøver give børne nogle succesoplevelser og udvikle deres selvstændighed. Det oplever de i den leg, de selv arrangerer, og hvor de selv tager ansvar for indholdet. Legen er også med til at udvikle deres sociale kompetencer og skabe forståelse for, at andre kan være forskellige fra én selv. Børn lærer at forhandle med hinanden, når de leger. De kommer til at kende hinandens styrker og svagheder, og de finder ud at, at nogle ting gøres bedre sammen med andre.”

Johnnie nævner, at SFO og Klub også er med til at udvikle det enkelte barns selvstændighed – og deres identitet. Et barn kan have en fag-faglig identitet i skoletiden, og en anden i SFO, når det gælder om at organisere og deltage i legen. Dermed bygges selvværd og selvtillid op hos den enkelte på forskellige områder.

Ramme om fællesskabet

Hos 4.-6. klasserne danner Klubben rammen om fællesskabet og samværet med kammeraterne.

”Her har vi mere fokus på selvstændighed og identitetsskabelse som en del af Klubbens virke.  Vi forsøger at skabe nogle aktiviteter, der udvikler børnenes identitet og selvværd. Vi udstikker nogle rammer, som de frit kan bestemme indenfor. Og nogle af de mere sårbare børn, sørger vi for, også bliver en del af fællesskabet,” siger Johnnie.

Se også artiklerne Fri leg i SFO og Klubben er rammen om fælleskabet.