Projektbaseret læring skal få eleverne til at tænke kreativt og innovativt

Tirsdag var skolens lærere samlet til pædagogisk eftermiddag, hvor emnet var ”Projektbaseret læring”.

Begrebet er stærkt oppe i tiden, skønt det har mange år på bagen. Projektbaseret læring er en pædagogik, hvor eleverne tilegner sig en dybere viden gennem aktiv udforskning af virkelige udfordringer og problemer. De lærer om et emne ved at arbejde i en længere periode for at undersøge og svare på et spørgsmål, en udfordring eller et problem. 

”I 8. og 9. klasse har eleverne i flere år arbejdet med projektopgaver, der er baseret på den projektbaserede læring, og under coronaen har vi set, at børnene trives med nye læringsformer og fordybelse i andre måder at have undervisning på. Derfor bruger vi det næste halve år på at være mere eksperimenterende i forhold til undervisningen og prøver nogle ting af, som vi ikke kan gøre, når vi driver skolen under normale forhold. Vi har sat uge 10 af til at teste, hvad vi kan få ud af projektbaseret læring,” siger skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard.

Hun tilføjer, at skolens elever typisk er gode til at løse opgaver, når de får en retning på en konkret opgave. Deres udfordring er at få bedre styr på de åbne opgaver.

Tværfagligt samarbejde

For lærergruppen betyder denne form for undervisning et styrket tværfagligt samarbejde.

Til at forestå eftermiddagens seance havde man inviteret Søren Peter Dalby Andersen fra Klimazirkus til at gennemføre introduktion og workshop. 

Lærerne var placeret i årgangsteams og fik til opgave at udarbejde en undervisningsplan for et forløb i projektbaseret læring.

Kravene til undervisningsplanen er bl.a., at planen skal indeholde faglige begreber fra skolens klassiske fag, der skal sættes faglige mål for de innovative kompetencer, og eleverne skal lave et produkt til en naboklasse – dvs. til den målgruppe, deres opgave henvender sig til. 

Seancen bød på brainstorming, hvor alle ideer og muligheder blev vendt. Hvorefter grupperne blev mere konkrete i deres forslag.

Uge 10

Til januar følges op på planerne på en pædagogisk eftermiddag. Herefter gennemføres projektbaseret læring i uge 10, og undervisningsforløbene evalueres i uge 12.

”Jeg glæder mig til at opleve, hvordan vores elever tager imod det nye initiativ. Det bliver spændende at følge, for vi vil gerne have, at innovation og kreativitet i endnu højere grad skal kendetegne vores undervisning på Sorø Privatskole,” siger Nanna.