Høstgudstjeneste for de yngste

Traditionen tro holdt Sorø Privatskole høstgudstjeneste for skolens 0. - 3. årgange.

Efter den første sang fortalte pastor Christian Østergaard lignelsen om sædemanden, hvorefter eleverne sang en sang mere. Pastoren bad herefter fadervor med eleverne og lyste velsignelsen.

De mange frugter, som klasserne havde taget med, blev senere presset til most, så eleverne får en smagsprøve på årets høst.