Fælles om ungelivet er et fælles ansvar

Onsdag den 1. juni havde Sorø Privatskole sammen med Sorø Kommune og SSP inviteret forældre med børn i udskolingen til møde under temaet ”Fælles om Ungelivet”, der er et projekt, som skal sikre at kommunens unge har et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle.

Projektet, der er forankret i Sundhedsstyrelsen, har fokus på hvordan man kan skabe rammer og fællesskaber som har til formål at beskytte og forebygge et stort forbrug af rusmidler. Sorø Kommune er én af fem kommuner, hvor der indsamles data en gang om året.

Baggrunden for projektet er alvorlig, for i dag kommer hver 6. unge i konflikt pga. alkohol. Hver 4. unge kommer til skade pga. alkohol, og alkohol er skyld i hvert 6. dødsfald blandt unge.    

 Der er gennemført en undersøgelse blandt unge i Sorø Kommune i alle folkeskoler, på Sorø Privatskole fra 7. – 9. klasse - og på Sorø Akademi.

På SPRS har 194 ud af 216 elever svaret. I hele Sorø Kommune er der indsamlet 1567 svar.

 

Rygning

Når det gælder rygning på Sorø Privatskole har

 • 3%  prøvet at ryge i 7. klasse
 • 14% prøvet at ryge i 8. klasse
 • 21% prøvet at ryge i 9. klasse

 

Alkohol

Når det gælder alkohol på Sorø Privatskole er

 • 1,5 % fulde mindst en gang om måneden i 7. klasse
 • 19 % fulde mindst en gang om måneden i 8. klasse
 • 49 % fulde mindst en gang om måneden i 9. klasse

Disse tal er tæt på den generelle tal i Sorø Kommune, hvor der er en stor stigning i alkoholindtaget i udskolingen.

 

Forældre giver lov

I 7. klasse må 79% ikke drikke for deres forældre

I 8. klasse må 34% ikke drikke for deres forældre

I 9. klasse må 3,6% ikke drikke for deres forældre

”Det er IKKE ensbetydende med at de andre må,” var budskabet på mødet.

4,5% i 7. klasse svarer, at de godt må drikke alkohol for deres forældre

33% i 8. klasse svarer, at de godt må drikke alkohol for deres forældre

91% i 9 klasse svarer, at de godt må drikke alkohol for deres forældre.

 

Flertalsmisforståelser

Det blev pointeret på mødet, at det er en misforståelse hos flertallet af forældre i tolkningen af virkeligheden, når

 • forældre tror at hvis de lærer de unge at drikke hjemmefra så vil de drikke mere fornuftigt ude.
 • de unge i 8. klasse tror at alle de andre i 8. klasse drikker, og derfor drikker de selv.

 

Overdrivelser

 • I 7. klasse er det 25%, der overdriver fuldskab
 • I 8. klasse er det 10,3%, der overdriver fuldskab
 • I 9. klasse er det 62,5%, der overdriver fuldskab, hvilket er væsentligt mere end i Sorø generelt hvor det er 46,9%.

Man drøftede om, der en kultur på skolen, hvor man taler om alkohol, som noget man gør og derfor ”smitter det”?

Og om der er forældre, som begynder at acceptere alkohol i 9. klasse, og derfor bliver alkohol noge,t de unge tror alle gør og alle må?

 

Trivsel og alkohol

0% i 7. klasse…

15% i 8. klasse…

18% i 9. klasse …har oplevet, at de ikke bliver inviteret med fordi de ikke vil drikke.

Når alkohol fylder meget, kan det hurtigt blive ekskluderende når man ikke drikker. 

 

Diskussion

På mødet drøftede deltagerne, at forældre og skole skal stå sammen om at lave nogle bedre rammer for de unge, så der er mulighed for sunde fællesskaber, hvor rusmidler ikke er i centrum.

"Det er mit klare indtryk, at aftenens deltagere havde en udbytterig aften om et emne, der berører både skole og forældre. Vi havde en god diskussion om, at ikke kun er skolens opgave at advare om farerne ved rygning og alkohol. Det er i høj grad også forældrene, der må tage dette ansvar på sig og tale med deres børn hjemme", siger Thomas Wenzell Aziz, afdelingsleder i udskolingen.

Få mere info på mødets slides.

 

Rapporten med resultaterne fra Sorø Privatskole kan rekvireres hos Thomas - thm@sprs.dk.

Klik på foto for forstørrelse.