Retten til at udtrykke sin mening

20. november er FN’s Børnekonventionsdag. Den markeres traditionen tro på Sorø Privatskole, hvor klasserne arbejder med børns rettigheder.

 

 

 

I år er det 30 år siden FN’s lande blev enige om Børnekonventionen.

I artikel 12 i FN’s Børnekonvention står der, at børn har ret til at give udtryk for en mening og krav på, at denne mening respekteres i forhold til deres alder og modenhed. 

I artikel 13 i FN’s Børnekonvention står der, at børn har ret til at give udtryk for deres følelser og synspunkter, men at det ikke må krænke andres rettigheder, national sikkerhed eller offentlig orden. 

Høj aktivitet

I løbet af skoledagen var der høj aktivitet i klasserne, og dagens emne blev grebet an på vidt forskellige måder.

0-klasserne mødtes fra morgenstunden ved det gamle kastanjetræ i skolegården og fik historien om Kastanjetræet og dets mange ”børn”, altså kastanjerne. Alle børn i børnehaveklasserne fik som afslutning på dagen et lille kastanjetræ, som de selv kan plante og følge træets udvikling. Det er Hanne og Martin, der er forældre i 0z, der har doneret træerne.

Rigtigt og forkert

I andre klasser på mellemtrinet var der gang i diskussioner om, hvad der er rigtigt og forkert. ”Er det OK at stjæle mad i et supermarked, hvis man er fattig?” Det var ét af de spørgsmål, eleverne skulle tage stilling til i 4Z. De var ikke helt enige, selvom de fleste hældede til, at de må man ikke.

”Vi besluttede også, hvilke ting, vi vil kæmpe for. I vores gruppe vil vi kæmpe for klimaet, og vi vil kæmpe mod mobning. Det skrev vi ned på nogle sedler,” fortæller Sine fra 4Z.

I 7X fremlagde elever, hvad de ønskede at ændre i verden. Fx hvordan man bekæmper brugen af plastik. Eleverne producerede også videofilm om de ting, de kunne tænker sig at ændre på.

I andre klasser var der også gang i dialogen om børns rettigheder, og der blev produceret plakater med slogans til den store guldmedalje.