0-klasserne var dagens affaldsopsamlere

Skolegården blev ryddet for skrald, da eleverne i 0-klasse tog affaldstjansen.