Overgang til før-skole i trygge rammer

Tirsdag den 10. marts deltog omkring 75 forældre i et informationsmøde om de kommende før-skoleklasser, Spiren.

 

Efter planen skal 60 børn begynde på Sorø Privatskole den 1. april. Dog afventer skolen p.t. en melding fra Sorø Kommune, om tidsplanen for denne overgang kan fastholdes pga. skolernes lukning i de kommende uger pga. faren for spredning af coronavirus.

På mødet orienterede afdelingsleder Johnnie Christiansen om overgangen fra børnehave til børnehaveklasse. Han understregede, at børnene ikke begynder i skole. De vil fortsat opleve, at de er i børnehave – dog tilsat elementer af skole.

”Vores opgave er at skabe tryghed og genkendelighed for børnene i overgangen til dagligdagen i skolen. Vi véd, at nogle af de største omvæltninger i et barns liv er forbundet med at skulle i børnehave og skole. Derfor er vi fokuseret på at gøre denne overgang så harmonisk som muligt,” sagde Johnnie Christiansen.

Han tilføjede, at man udover at skabe tryghed for børnene, vil arbejde med temaer som sociale færdigheder, musik, motorik/ bevægelse, og udeliv/natur.