Buskort

Forældre på Sorø Privatskole kan ansøge om skolekort (buskort) til deres børns befordring mellem skole og hjem. Det udleverede buskort er kun til transport mellem skole og hjem (dvs. elevens folkeregister-adresse). Der kan køres på hverdage indtil kl. 19, men ikke i weekender, på helligdage, i juli måned og mellem jul og nytår.

 

 

Ansøgning

Hvis buskortet skal være klar til første skoledag, skal:

  • Ansøgningen afleveres på skolens kontor senest d. 7. juni 2017 (gerne før)

Alle elevens data skal udfyldes korrekt og tydeligt. Derudover udfyldes ansøgningsdato og forældre underskrift af den der har forældremyndigheden. Ved afkrydsning kan der ønskes skolekort til VT (Vestsjællands Trafikselskab) og/eller STS (Storstrøms Trafikselskab). Husk at anføre hvilke zoner, det drejer sig om. Der ansøges om skolekort for hele skoleåret. Starter man på skolen efter skolestart, eller først ønsker skolekort senere, skrives en ansøgningsdato.

 

Priser

Betaling for buskortet opkræves sammen med skolepenge for september måned. I skoleåret 2017-18 refunderer Sorø Privatskole 50% af udgiften. Der skal minimum betales for 2 zoner. Ved en VT-zoneog en STS-zone er prisen kr. 1.655.

 

VT-zoner:STS-zoner: (syd)

2 zoner kr. 1.810

3 zoner kr. 2.650

4 zoner kr. 3.485

5 zoner kr. 4.275

         

2 zoner kr. 1.500

3 zoner kr. 1.575

4 zoner kr. 2.400

5 zoner kr. 3.250

6 zoner kr. 5.0456 zoner kr. 3.890

 

Erstatningskort, refusion, misbrug

Et erstatningskort koster 100 kr. som betales ved bestilling på skolens kontor. Hvis man udgår af skolen eller ikke ønsker buskort mere, skal buskortet afleveres til skolen, som så indsender kortet til Movia. Eventuel refusion vil så følge. Ved misbrug af ordningen vil skolen forbeholde sig ret til at inddrage det udleverede buskort. Fx hvis man overdrager buskortet til andre end dem det er udstedt til, eller anvender buskortet til andre formål end transport mellem skole og hjem.

 

Busser og ringetider

Sorø Privatskole har et stort skoledistrikt. Det betyder, at en stor del af skolens elever dagligt bruger bus til og fra skole. Det er derfor ikke muligt for os at planlægge ringetider og skoleaktiviteter således, at ventetid kan undgås. Skoleaktiviteter, herunder ringetider, er planlagt ud fra et pædagogisk fagligt hensyn. Skolerne, herunder Sorø Privatskole, deltager hvert år i et møde med Movia og Sorø Kommune, hvor vi fremsætter ønsker og gør opmærksom på de problemstillinger, vores elever oplever i forbindelse med busdriften. I sidste ende er det dog Sorø Kommune og Movia, der fastlægger ruter og tider.

 

Elever går ikke før tid

Skolen giver ikke generelle tilladelser til, at elever kan møde senere eller gå tidligere på grund af bustider. Det er et forstyrrende element i undervisningen, hvis en eller flere elever kommer senere eller skal bryde op tidligere. Som udgangspunkt er den almindelige undervisning planlagt i tidsrummet 8.00-14.20 for de mindste elever og 8.00-14.40 for de ældste elever. Samtidig gør vi opmærksom på, at vores SFO har åbent dagligt fra 6.30-17.00 (fredag til 16.30) og vores Juniorklub fra 14.30-17.00 (fredag til 16.30).