Bygninger & lokaler

Frederiksvej 1: Lokaler for musik.

Frederiksvej 2: Klasselokaler samt fysik/kemi, geografi/biologi og natur/teknik.

Frederikvej 3: Lokaler for klub.

Frederiksvej 4: Klasselokaler, skolebibliotek, sundhedsplejerske og lærerarbejdspladser.

Frederiksvej 5: Klasselokaler og SFO.

Frederiksvej 6: Klasselokaler og lærerarbejdspladser.

Frederiksvej 7: Klasselokaler og SFO.

Frederiksvej 8Lokaler for administration, pedel, lærerværelse og mødelokaler.

Frederiksvej 10: Klasselokaler, Spisestuen, UU-vejleder og KompetenceCenter.

Salen: Lokaler for idræt og musik.

Nybygningen: Klasselokaler og kunst/håndværk.

Sorø Privatskole udgiver inden skoleåret starter en oversigt med lokaler i det kommende skoleår. Det giver dig mulighed for at finde det lokale du søger.

 

 

Lokalenumre

Skolens klasselokaler og faglokaler har numre. De(t) første ciffer indikerer bygningens nummer. Det andet ciffer indikerer etagen. Det tredje og sidste ciffer indikerer nummeret på lokalet. Eksempel: Lokale 10 1 4 er placeret i bygningen Frederiksvej 10, 1. sal, lokale nr. 4.