Bygninger & lokaler

Frederiksvej 1: Lokaler for musik.

Frederiksvej 2: Lokaler for indskoling og mellemtrin samt fysik/kemi og geografi/biologi.

Frederikvej 3: Lokaler for klub.

Frederiksvej 4: Lokaler for mellemtrin og skolens bibliotek.

Frederiksvej 5: Lokaler for indskoling, SFO og KompetenceCenter.

Frederiksvej 6: Lokaler for indskoling samt lærerarbejdspladser.

Frederiksvej 7: Lokaler for indskoling og SFO.

Frederiksvej 8Lokaler for administration, pedel, lærerarbejdspladser, lærerværelse og mødelokaler.

Frederiksvej 10: Lokaler for udskoling, Spisestuen, UU-vejleder, Sundhedsplejerske og KompetenceCenter.

Salen: Lokaler for idræt og musik.

Nybygningen: Lokaler for mellemtrin og udskoling samt kunst/håndværk.

Sorø Privatskole udgiver inden skoleåret starter en oversigt med lokaler i det kommende skoleår. Det giver dig mulighed for at finde det lokale du søger.

 

 

Lokalenumre

Skolens klasselokaler og faglokaler har numre. De(t) første ciffer indikerer bygningens nummer. Det andet ciffer indikerer etagen. Det tredje og sidste ciffer indikerer nummeret på lokalet. Eksempel: Lokale 10 1 4 er placeret i bygningen Frederiksvej 10, 1. sal, lokale nr. 4.