Dimission & legater

Dimissionen

Dimission finder sted med kunst på væggene i de flotte rammer på Sorø Kunstmuseum. Efter en kort velkomst med korsang holder skolelederen sin tale til afgangseleverne. Herefter overrækker skolelederen sammen med klasselæreren afgangsbeviser og legater til eleverne. Efterfølgende siger lærerne farvel på scenen. Til sidst er der reception i museets café og hyggelige gårdhave, hvor der også bliver taget billeder af skolens fotograf. Afslutningsvis danser eleverne Les Lanciers for sidste gang sammen.

 

Legaterne

Sorø Privatskole modtager hvert år legatdonationer fra Nordea, som tildeles skolens afgangselever i forbindelse med dimissionen.

Legat til 9.X, 9.Y, 9.Z: Legatet går til én elev fra hver klasse, der med sit humør, energi og omsorg overfor andre har udmærket sig som en god kammerat, og som med sin arbejdsomhed, nysgerrighed og sit engagement har udmærket sig som en god studerende.

Legat til elevrådsformand: Legatet går til skolens elevrådsformand, der med sin virkelyst, nytænkning og hjælpsomhed har gjort sin indflydelse gældende på skolen.