Dimission & legater

Sorø Privatskole ønsker alle vores afgangselever skoleåret 2017-18 stort tillykke. Vi sagde farvel til 73 elever, som modtog deres afgangsbevis fra Sorø Privatskole dette skoleår. Vi ønsker dimittenderne alt det bedste i fremtiden og ser samtidig med spænding frem til dimissionen for afgangseleverne skoleåret 2018-19. 

  

”Det er altid en stor ære, at kunne invitere til dimission for vores dygtige elever og deres stolte forældre i Kunstmuseets smukke kulisse. Det er en helt særlig dag ikke bare for dem, men også for lærerne og resten af skolen. Selvom vi tager afsked med afgangselever hvert år, så er det altid noget særligt. Afgangseleverne er en unik generation, som er en del af skolens DNA og historie på deres helt egen måde,” - Nanna Kofoed Øhrgaard.

Om dimissionen

Dimission finder sted med kunst på væggene i de flotte rammer på Sorø Kunstmuseum. Efter en kort velkomst med korsang holder skolelederen sin tale til afgangseleverne. Herefter overrækker skolelederen sammen med klasselæreren afgangsbeviser og legater til eleverne. Efterfølgende siger lærerne farvel på scenen. Til sidst er der reception i museets café og hyggelige gårdhave, hvor der også bliver taget billeder af skolens fotograf. Afslutningsvis danser eleverne Les Lanciers for sidste gang sammen.

Om legaterne

Sorø Privatskole modtager hvert år legatdonationer fra Nordea og Svegårds Mindelegat, som tildeles skolens afgangselever i forbindelse med dimissionen.

Legat til 9.X, 9.Y, 9.Z: Legatet går til én elev fra hver klasse, der med sit humør, energi og omsorg overfor andre har udmærket sig som en god kammerat, og som med sin arbejdsomhed, nysgerrighed og sit engagement har udmærket sig som en god studerende.

Legat til elevrådsforpersonen: Legatet går til skolens elevrådsforperson, der med sin virkelyst, nytænkning og hjælpsomhed har gjort sin indflydelse gældende på skolen.

Dimission 2019

Dimission 2019 finder sted onsdag d. 26. juni 2019 kl. 19.00-21.30. Tilmeld dig eventen på Facebook for vores elever på 9. årgang og deres forældre, når den bliver oprettet. Nærmere information følger i løbet af skoleåret 2018-19.