Spiren: Den gode overgang fra børnehave til skole

I vores dagligdag i Spiren fokuserer vi på følgende:

Vi arbejder med sociale spilleregler, fx at man hjælpe  andre og giver plads til andre, og hvordan man håndterer konflikter.

Vi arbejder med, at børnene kan klare sig selv ved toiletbesøg. De skal kunne tage deres tøj af og på og have overblik over tasker, madpakker o. lign.

Vi læser bøger, fortæller historier og stifter bekendtskab med bogstaver.

Vi stifter bekendtskab med tal og løser små opgaver.

Vi arbejder med udeliv, musik, motorik og bevægelse.

Vores pædagogiske udgangspunkt

Det pædagogiske udgangspunkt handler om det praktiske arbejde med at støtte og inspirere børnene til at tilegne sig forskellige kompetencer ved at deltage i alsidige sammenhænge.

Det kommer til at foregå i planlagte, målrettede forløb, hvor børnene skal blive parate, villige, robuste og i stand (nysgerrige) til, at deltage:

1) Dette danner en ”her og nu værdi” og som danner grundlag for:

2) Den egentlige sociale udvikling, samt læsning og skrivning senere i skoleforløbet

3) Dynamisk: Mere end mestring og beherskelse af færdigheder

4)  Interaktion/deltagelse: Mere end det enkelte barns tilegnelse af afmålte kundskaber

5) Alsidighed i færdigheder herunder kommunikation. (Kommunikation er et nødvendigt værktøj, til alle former for kommunikation 1) til at tænke med 2) til at regulere egen og andres handlinger 3) til at læse og skrive 4) og dermed til at kunne fungere som en aktiv deltagende demokratisk borger

Vores opgave er, at give børn medbestemmelse, medansvar, forståelse for demokrati - og udvikle selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber.

Børnenes kompetencer

Vi forventer, at børnene tilegner sig følgende kompetencer:

 • er selvhjulpne mht. praktiske ting og toiletbesøg.
 • er indlæringsparate og kan fordybe sig.
 • forstår og respekterer regler.
 • forstår en kollektiv besked.
 • har bred sproglig forståelse.
 • har udviklet grundlæggende motoriske færdigheder.
 • kan deltage og tage hensyn til fællesskabet.

Hjælp dit barn

 • Lad barnet selv bære sine ting, tage tøj på og gå på toilettet.
 • Lær barnet at tale med ”indestemme”, når I er hjemme eller i forsamlinger.
 • Vær positivt indstillet overfor skolestarten.
 • Tal med barnet om de kommende aktiviteter på skolen.
 • Deltag i arrangementer på skolen.
 • Planlæg legeaftaler med andre børn, der også skal starte på skolen.
 • Skab stabile søvnrytmer, sunde kostvaner og sørg for, at barnet får bevægelse nok.

 

Hent vores folder om Spiren, forår 2022

 

Sådan modtager vi vores nye spirebørn