Generalforsamling 2017

I henhold til vedtægterne indkalder Sorø Privatskole herved forældrekredsen til ordinær generalforsamling:

 • Tirsdag den 25. april 2017, kl. 19.00, i skolens gymnastiksal

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering
 4. Budget for efterfølgende regnskabsår forelægges til orientering
 5. Tilsynsførende aflægger rapport
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

 

Noter til dagsordenen

Ad 1 Bestyrelsen foreslår Tage Fabrin-Brasted som dirigent.

Ad 3 Regnskab for regnskabsåret 2016 vedlægges som ekstrakt. Hovedregnskabet ligger til gennemsyn på skolens kontor til generalforsamlingen er afholdt.

Ad 4 Budget for 2017 findes på ovennævnte regnskabsekstrakt.

Ad 6 Skolens bestyrelse består af følgende:

 • Steen Hahn Andersen (bestyrelsesformand), Tuelsøvej 48, 4180 Sorø
 • Carsten Ingemann Johansen (næstformand), Tjørnevang 6, 4180 Sorø
 • Louise Hemmingsen, Enighedsvej 17, 4180 Sorø
 • Lotte Andreasen, Frederiksvej 12, 4180 Sorø
 • Hans Henrik Iuel, Johnstrupsvej 6, 4180 Sorø
 • Benedict Moos, Sværdsholtevej 14 Vedde, 4295 Stenlille
 • Lars Wagner Søgaard, Esbern Snaresvej 2, 4180 Sorø
 • 1. suppleant: Niels Junge Mortensen

  På valg er:

Lotte Andreasen, Louise Hemmingsen, Carsten Ingemann Johansen, Steen Hahn Andersen. Lotte Andreasen, Louise Hemmingsen, Carsten Ingemann Johansen, Steen Hahn Andersen modtager genvalg. Suppleanter er på valg hvert år. Bestyrelsen foreslår Niels Junge Mortensen som 1. suppleant og Malene Leisted Busk som 2. suppleant. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være modtaget i skriftlig form på skolens adresse senest 14 dage før generalforsamlingen, hvilket giver fristen tirsdag den 11. april. Skolen offentliggør kandidatlisten 8 dage før generalforsamlingen på skolens hjemmeside under menupunktet Bestyrelsen”.

Ad 7 Indkomne forslag skal være skolens administration i hænde senest tirsdag den 11. april. Eventuelle forslag offentliggøres på skolens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen.