iPads i undervisningen

Sorø Privatskole anvender iPads i undervisningen.

 

”Vores elever i 1.-6. klasse får udleveret en iPad til undervisningsbrug, som en del af skolens 1:1 program. Ambitionen er at benytte digitalt pensum og undervisningsmaterialer samt samarbejdsværktøjer for øget elevsamarbejde og individuel instruktion i alle fagområder. Målet er at accelerere elevernes læring, gennem en synliggørelse af læringsmål, der sikrer et øget ansvar og motivation for læring.” - skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard.

 

Accelererer elevernes læring 

Formålet med iPads i undervisningen er at accelerere elevernes læring og hæve det faglige niveau.  Potentialet er især stort, når det gælder inklusion og undervisningsdifferentiering. I skoleverdenen er der særlig fokus på at skabe sammenhæng mellem samfundet, børnenes uddannelse og den fremtid de står foran.

 

”Enhver undervisning tager udgangspunkt i et erfaret behov. Spørgsmålet, vi kontinuerligt stiller, er derfor: ’Hvilke kompetencer har og får vores elever behov for?’ og ’Hvordan lærer eleverne disse kompetencer mest hensigtsmæssigt?’ Vores fokus er på, at målrette undervisningen mod, at eleverne udvikler kompetencer, som er efterspurgte og relevante i det samfund, de er en del af.”  - viceskoleleder Lene Topshøj. 

 

Retningslinjer og regler

Sorø Privatskole har følgende retningslinjer for elevernes brug af iPads.

 • Husk, at tage din iPad med i skole hver dag.
 • iPad skal være fuldt opladt ved skoledagens start. Sørg for at indarbejde en rutine, så iPad ligger til ladning om natten. På den måde kan den holde batteri en hel skoledag.
 • iPad skal altid være i det udleverede cover, og sørg for at lukke "låget" og sætte elastikken på, når du transporterer iPad.
 • iPad må ikke bruges udendørs i frikvartererne. Det sikrer, at eleverne husker at prioritere bevægelse og leg.
 • Det er ikke tilladt at logge iPad ud af iCloud og skolens administrerede Apple-id.
 • Sker der noget med iPad, skal den straks afleveres til din lærer, på skolen kontor eller på it-kontoret. Husk, at fjerne adgangskoden før du afleverer iPad.

 

Fem mål

Vi har udarbejdet fem mål for elevernes brug af iPads, der skal sikre et fælles fokus i læringsprojektet:

 1. Bred anvendelse af teknologi,
 2. Udvikling af læringsrummet,
 3. Læreprocesser understøttes af læringsteknologien,
 4. Inklusion og undervisningsdifferentiering øges,
 5. Skole-hjem-samarbejdet styrkes.

Læringsmålene er udarbejdet med erfaringer fra blandt andet Hove Park School i Storbritannien, Sorø Kommune og skolens iPad-konsulenter.

 

Skader og forsikring

Skolens iPad skal repareres, hvis der er sket en skade. En beskadiget iPad skal afleveres til læreren, på skolens kontor, eller på it-kontoret. Husk at fjerne adgangskoden, før iPad afleveres. 


Alle fysiske skader er som udgangspunkt dækket, dog gælder det, at skolens iPad ikke er omfattet af skolens forsikring, hvis der er tale om:

 • Skader der er forsætlige
 • Bortkomst eller tyveri

I disse tilfælde er det hustanden eller hustandens forsikring, der skal dække skolens iPad. 


Administrerede Apple-id

Alle iPads er logget ind med et administreret Apple-id. 

Administrerede Apple-id'er er unikke for din institution og adskilt fra de Apple-id'er, som du kan oprette til dig selv. Du kan knytte dit administrerede Apple-id til samme e-mailadresse og telefonnummer som dit personlige Apple-id. I modsætning til de personlige Apple-id'er er det it-administratorerne, der administrerer de tjenester, som de administrerede Apple-id'er har adgang til.

Din skole eller dit distrikt kan bruge administrerede Apple-id'er til at logge på en delt iPad og få adgang til Apple-tjenester. Disse tjenester omfatter iCloud, iTunes U og Schoolwork, og du kan samarbejde i Pages, Numbers og Keynote med andre brugere i din organisation. Administrerede Apple-id'er indeholder også 200 GB iCloud-lagringsplads.

Følgende tjenester er deaktiverede for administrerede Apple-id'er for at holde fokus på uddannelse: 

 • Køb i App Store
 • Køb i iTunes Store
 • Køb i bogbutikker
 • HomeKit-tilsluttede enheder
 • Apple Pay
 • Find min iPhone
 • Find min Mac
 • Find mine venner
 • iCloud Mail
 • iCloud-nøglering (selvom nøgleringsemner arkiveres og gendannes på delte iPad-enheder)
 • Familiedeling i iCloud
 • FaceTime (slået fra som standard, men institutionen kan slå det til)
 • iMessage (slået fra som standard, men institutionen kan slå det til)

Administrerede Apple-id'er kan ikke foretage køb, og derfor tildeler administratorerne indhold til dit administrerede Apple-id eller til tildelte enheder.

 

Egen computer i 7.-9. klasse

Eleverne i 7.-9. klasse skal selv medbringe computer, enten PC eller Mac.