iPads i undervisningen

Sorø Privatskole anvender iPads i undervisningen.

”Vores elever i 1.-6. klasse får udleveret en iPad til undervisningsbrug, som en del af skolens 1:1 program. Ambitionen er at benytte digitalt pensum og undervisningsmaterialer samt samarbejdsværktøjer for øget elevsamarbejde og individuel instruktion i alle fagområder. Målet er at accelerere elevernes læring, gennem en synliggørelse af læringsmål, der sikrer et øget ansvar og motivation for læring,” - skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard

En naturlig del af undvervisningen

Sorø Privatskole udleverede iPads til eleverne i 4.-6. klasse i skoleåret 2014-15. Det forventes at udleveringen af iPads til eleverne i 1.-3. klasse starter i skoleåret 2015-16. Det er ambitionen, at iPads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt værktøj i elevernes læring og en naturlig del af undervisningen i 1.-6. klasse på Sorø Privatskole.

Accelerere elevernes læring 

Formålet med iPads i undervisningen er, at accelerere elevernes læring og hæve det faglige niveau. Særligt stort forventes potentialet at være i forhold til inklusion og undervisningsdifferentiering. I skoleverdenen er der stort fokus på at skabe en sammenhæng mellem samfundet, børnenes uddannelse og den fremtid de står foran.

”Enhver undervisning tager udgangspunkt i et erfaret behov. Spørgsmålet, vi kontinuerligt stiller, er derfor: ’Hvilke kompetencer har og får vores elever behov for?’ og ’Hvordan lærer eleverne disse kompetencer mest hensigtsmæssigt?’ Vores fokus er på, at målrette undervisningen mod, at eleverne udvikler kompetencer, som er efterspurgte og relevante i det samfund, de er en del af,” forklarer Lene Topshøj.

IT i undervisningen

Sorø Privatskole har igennem de seneste 5 år haft fokus på at udvikle skolens brug af IT i undervisningen. Siden 2013 har skolen målrettet arbejdet med digitale læringsprocesser med udgangspunkt i forskellige computere og tablets i klasseundervisningen. Fokus har været på forskellige tablets, læringsplatforme og digitale læringsresurser. Skolen vurderer nu, at kravene til den læringsplatform, som skolen vil benytte, er på plads. Derudover har skolen gennemført en række forsøg og tiltag, der sikrer, at de tekniske forudsætninger for en succesfuld implementering er på plads.

Et fokusskifte

Skolens medarbejdere har sammen med deres MacBook fået en iPad, og de har været og kommer også fremover på forskellige kurser og seminarer internt og eksternt. Det er meningen, at alle på Sorø Privatskole skal deltage i at udvikle en tilgang til uddannelse, som handler mere om at have fokus på elevernes udbytte end på organisering af undervisning. Dvs. et fokusskifte fra undervisning til læring. Skolen arbejder efter et læringssyn, der tager udgangspunkt i, at eleverne bliver deltagende og producerende i læringsprocessen med fokus på samarbejde, kommunikation og læringsfællesskaber.

”På den måde bliver den digitale virkelighed og fremtid, som eleverne navigerer og vokser op i, tydeligt og naturligt til stede i det faglige. Det gælder alle steder, hvor det giver mening, og hvor det giver bedre læring for alle,” fortæller Lene Topshøj.

Retningslinjer og regler

Sorø Privatskole har ikke tradition for mange nedskrevne regler, men vi har alligevel udarbejdet en række retningslinjerne for elevernes brug af iPads. Skolens iPads må blandt andet ikke tages med ud i frikvartererne. Det sikrer, at eleverne husker at prioritere bevægelse og leg uden involvering af en iPad.

5 mål

Derudover har vi udarbejdet 5 mål for elevernes brug af iPads, der skal sikre et fælles fokus i læringsprojektet:

  1. Bred anvendelse af teknologi,
  2. Udvikling af læringsrummet,
  3. Læreprocesser understøttes af læringsteknologien,
  4. Inklusion og undervisningsdifferentiering øges,
  5. Skole-hjem-samarbejdet styrkes.

Læringsmålene er udarbejdet med erfaringer fra blandt andet Hove Park School i Storbritannien, Sorø Kommune og skolens iPad-konsulenter.

Skader og forsikring

Skolens iPad skal repareres, hvis der er sket en skade. Eleven kontakter IT-vejlederen. Sammen med en forælder udfyldes en skadesanmeldelse (download). Før skolens iPad kan sendes til reparation, skal eleven slå ”find my iPad” fra på skolens iPad eller fra iCloud og tage backup af indhold, der skal gemmes, i iCloud eller på en anden måde. Skolen har en låne-iPad til eleven i reparationsperioden. Skolens iPad er ikke omfattet af skolens forsikring, hvis der er tale om:

  • Skader der er forsætlige
  • Skader der er påført uden det godkendte cover
  • Skader som ikke kan forklares ved en bestemt hændelse
  • Skader uden klar sammenhæng mellem skade og hændelsesforløb
  • Bortkomst eller tyveri

I disse tilfælde er det hustanden eller hustandens forsikring, der skal dække skolens iPad. 

Informationsmateriale