iPads i undervisningen

Sorø Privatskole anvender iPads i undervisningen.

 

”Vores elever i 1.-6. klasse får udleveret en iPad til undervisningsbrug, som en del af skolens 1:1 program. Ambitionen er at benytte digitalt pensum og undervisningsmaterialer samt samarbejdsværktøjer for øget elevsamarbejde og individuel instruktion i alle fagområder. Målet er at accelerere elevernes læring, gennem en synliggørelse af læringsmål, der sikrer et øget ansvar og motivation for læring,” - skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard

 

 

Accelererer elevernes læring 

Formålet med iPads i undervisningen er at accelerere elevernes læring og hæve det faglige niveau.  Potentialet er især stort, når det gælder inklusion og undervisningsdifferentiering. I skoleverdenen er der særlig fokus på at skabe sammenhæng mellem samfundet, børnenes uddannelse og den fremtid de står foran.

 

”Enhver undervisning tager udgangspunkt i et erfaret behov. Spørgsmålet, vi kontinuerligt stiller, er derfor: ’Hvilke kompetencer har og får vores elever behov for?’ og ’Hvordan lærer eleverne disse kompetencer mest hensigtsmæssigt?’ Vores fokus er på, at målrette undervisningen mod, at eleverne udvikler kompetencer, som er efterspurgte og relevante i det samfund, de er en del af,”  - viceskoleleder Lene Topshøj. 

 

 

Retningslinjer og regler

Sorø Privatskole har ikke tradition for mange nedskrevne regler, men vi har alligevel udarbejdet retningslinjer for elevernes brug af iPads. Skolens iPads må blandt andet ikke tages med ud i frikvartererne. Det sikrer, at eleverne husker at prioritere bevægelse og leg uden involvering af en iPad.

 

Fem mål

Vi har udarbejdet fem mål for elevernes brug af iPads, der skal sikre et fælles fokus i læringsprojektet:

  1. Bred anvendelse af teknologi,
  2. Udvikling af læringsrummet,
  3. Læreprocesser understøttes af læringsteknologien,
  4. Inklusion og undervisningsdifferentiering øges,
  5. Skole-hjem-samarbejdet styrkes.

Læringsmålene er udarbejdet med erfaringer fra blandt andet Hove Park School i Storbritannien, Sorø Kommune og skolens iPad-konsulenter.

 

Skader og forsikring

Skolens iPad skal repareres, hvis der er sket en skade. Eleven kontakter IT-vejlederen. Før skolens iPad kan sendes til reparation, skal eleven slå ”find my iPad” fra på skolens iPad eller fra iCloud og tage backup af indhold, der skal gemmes, i iCloud eller på en anden måde. Skolen har en låne-iPad til eleven i reparationsperioden. Skolens iPad er ikke omfattet af skolens forsikring, hvis der er tale om:

  • Skader der er forsætlige
  • Skader der er påført uden det godkendte cover
  • Skader som ikke kan forklares ved en bestemt hændelse
  • Skader uden klar sammenhæng mellem skade og hændelsesforløb
  • Bortkomst eller tyveri

I disse tilfælde er det hustanden eller hustandens forsikring, der skal dække skolens iPad. 

 

Informationsmateriale

 

Egen computer medbringes i 7.-9. klasse

Eleverne i 7.-9. klasse skal selv medbringe computer, enten PC eller Mac.