Økonomi

Her finder du Sorø Privatskoles årsrapport, regnskabsekstrakt, revisionsprotokollat samt godkendte budget. Dokumenterne bliver opdateret hvert år forud for den kommende generalforsamling i april.

 

 

Tilskud

Sorø Privatskole modtager et statstilskud, der svarer til en given procentsats af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, som fastsættes i Finansloven. Dette kaldes for koblingsprocenten. Koblingsprocenten udregnes på baggrund af udgifterne i folkeskolen tre år tidligere (p/l-reguleret). Hertil kommer bygnings- og fripladstilskud. Sorø Privatskole finansierer selv specialundervisning indenfor denne tilskudsramme.

 

Bankoplysninger

Bank: Nordea Bank A/S

Reg. nr.: 2300

Kontonummer: 6262582998

IBAN: DK2020006262582998