Økonomi

Her finder du Sorø Privatskoles årsrapport, regnskabsekstrakt og revisionsprotokollat. Dokumenterne bliver opdateret hvert år forud for den kommende generalforsamling, der i henhold til skolens vedtægter skulle have været afholdt i april, hvor det reviderede regnskab m.m. forelægges til orientering.

Pga. forsamlingsforbuddet under Covid-19 er generalforsamlingen i april dog udskudt. Årsrapporten og Revisionsprotokollatet for 2019 er indberettet til Undervisningsministeriet.

 

Tilskud

Sorø Privatskole modtager et statstilskud, der svarer til en given procentsats af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, som fastsættes i Finansloven. Dette kaldes for koblingsprocenten. Koblingsprocenten udregnes på baggrund af udgifterne i folkeskolen tre år tidligere (p/l-reguleret). Hertil kommer bygnings- og fripladstilskud. Sorø Privatskole finansierer selv specialundervisning indenfor denne tilskudsramme.

 

Bankoplysninger

Bank: Nordea Bank A/S

Reg. nr.: 2300

Kontonummer: 6262582998

IBAN: DK2020006262582998