Om dagligdagen på skolen

Sorø Privatskole er en grundskole, der afspejler det omkringliggende samfund, som vi er en aktiv del af.  

På skolen har vi mange traditioner - nogle er gamle, mens andre er kommet til i de senere år. Afgørende for os er, at vores traditioner er med til at styrke vores trivsel og fælleskab i dagligdagen.

Vi har fællessamlinger for 0. - 9. klasse en gang om ugen med venskabsklassen, og fra 2. klassetrin har eleverne studietid, hvor de får indarbejdet rutiner og arbejdsmønstre bl. a. for at udvikle deres faglige kompetencer.

Skolestart

Når eleverne starter i børnehaveklassen, er det en stor ny verden at navigere rundt i. Derfor har vi fokus på, at gøre starten så skånsom som mulig. Fx inviterer vi kommende børnehaveklasseelever til et introforløb. I indskolingen handler det om, at introducere forskellige rytmer og rutiner i skole og SFO. Derudover arbejder vi med genkendelighed, så eleverne ved, hvad der forventes af dem, og hvad de kan forvente af os og hinanden.

 

Traditioner indskoling: Høstgudstjeneste i Sorø Klosterkirke, Motionsdag, FN's Børnerettighedsdag, Juleafslutning i Sorø Klosterkirke, Fastelavn, Skolefest, Majprojekt, Festival, OL m.m.
 

Tryghed og fællesskab

På vores skole er tryghed og fællesskab nøgleord. Det er med til at skabe trivsel i dagligdagen.

Vi trives, når vi lærer noget, når vi dyrker sport, når vi laver sjov, leger, synger, snakker, holder pauser og spiser sammen - i fællesskab.

For os er det naturligt, at skolens medarbejdere møder eleverne som omsorgsfulde og favnende voksne, der viser dem tydelige rammer og grænser. Det er med til at skabe tryghed, trivsel og fællesskab, som vi alle er del af.

Traditioner mellemtrin: Motionsdag, FN's Børnerettighedsdag, Juleafslutning i Sorø Klosterkirke, Fastelavn, Cyklistprøve, Skolefest, Maj-projekt, Festival, OL m.m.
 

Læring og udvikling

Fra 1. klasse til 9. klasse vil elverne møde faglærere i alle deres fag. Det sikrer, at de bliver mødt med passende udfordringer, der stimulerer til fortsat læring og udvikling. Lærerne indgår i forskellige fagteams med andre lærere om at skabe helhed i elevernes skoledag.

 

Traditioner udskoling: Motionsdag, FN's Børnerettighedsdag, Projektuge, Juleafslutning i Sorø Klosterkirke, Praktik, Brobygning, Skolefest, Påskeægjagt, F-uge, Kastanjebal, Sidste skoledag, Festival, Dimission m.m.
 

Skole-hjem-samarbejde

Sorø Privatskole lægger vægt på et tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem.

Lærerne skal kontaktes på skolen i arbejdstiden mandag, onsdag og torsdag kl. 8:00-16:00, tirsdag kl. 8:00-16:30 og fredag kl. 8:00-15:00.

Forældremøder ligger typisk fra kl. 18 til kl. 19:30. Skole-hjem-samtaler finde sted fra kl. 15 og frem.

Forældre og elever vil en til to gange årligt modtage indbydelse til skole-hjem-samtale.

 

 

 

 

 

Sociale medier

Skolen bruger aktivt de sociale medier i forskellige sammenhænge. Det kan være deling af hverdagsmomenter, mærkedage, informationer, presseklip, stillingsopslag eller lignende.

Følg os på