Hjælpemidler til de forskellige fag

DANSK

Eleverne skal bruge computer i alle timer og får instruktion i at bruge APP-Writer og mange andre hjælpemidler. Det materiale, vi arbejder med, ligger digitalt, og for vores ordblinde elever bliver det lettere at arbejde på deres individuelle niveau. Vi har lidt flere undervisningstimer end i folkeskolen (19,2%) og kan derfor arbejde med individuelle problemstillinger i f.eks. grammatik. På grund af disse gode vilkår, opnår de fleste elever at komme på et niveau, der betyder, at de kan gå op i afgangsprøven.

MATEMATIK

Matematikundervisningen på SPRS er niveaudelt i udskolingen og tager udgangspunkt i den enkelte elev. Holdstørrelsen svinger fra 10-18 elever. Eleverne udfordres og rustes dels til at kunne gennemføre afgangsprøver dels til deres videregående uddannelser og fremtid. IT er en integreret del af undervisningen både i form af programmer til elevernes PC og i form af apps til mobile enheder.

ENGELSK

I engelsk stræber vi efter, gennem niveaudeling, at gøre brug af læse- og skriveteknologi, mindre holdstørrelser og varierede arbejdsmetoder, og at eleverne udvikler deres engelskfaglige færdigheder. Vi ønsker at skabe inkluderende og anerkendende læringsmiljøer, hvor eleverne motiveres til at få udviklet deres kendskab til de engelsktalende landes kulturer, til at tale sproget og beskæftige sig med det engelske sprog. På Sorø Privatskole tilbyder vi prøver i faget. Skolen er certificeret som Cambridge International Examinations School.

TYSK

I tysk stræber vi efter, gennem niveaudeling, at anvende af læse- og skriveteknologi, mindre holdstørrelser og varierede arbejdsmetoder, og at eleverne udvikler deres tyskfaglige færdigheder. Vi ønsker at skabe inkluderende og anerkendende læringsmiljøer, hvor eleverne motiveres til at få udviklet deres kendskab til de tysktalende landes kulturer, til at tale sproget og beskæftige sig med det tyske sprog. På SPRS tilbyder vi folkeskolens prøver i faget. Skolen er certificeret Deutsches Sprachdiplom (DSD)

FYSIK, BIOLOGI og GEOGRAFI

Undervisningen i naturfagene er fokuseret på det praktiske arbejde med forsøg. Fagenes teoretiske sider flettes ind i disse forsøg. Undervisningen foregår i skolens naturfagslokaler. IT er en integreret del af undervisningen, både i form af programmer til elevernes computere og i form af apps til mobile enheder. IT bruges desuden til at dokumentere det eksperimentelle arbejde igennem foto og video.