Ordblinde

Specialundervisningen på Sorø Privatskole er blevet tilført flere resurser. Det omfatter blandt andet ordblindeindsatsen, som bliver fornyet, og ordblindeteamet, der har fået tilført, hvad der svarer til en stilling ekstra. Ordblindhed er er vilkår, som følger eleven resten af livet, så det er vigtigt for skolen, at vi ikke bare styrker eleverne til videre uddannelse, men også til livet som ordblinde generelt.

Fornyet ordblindeindsats

Sorø Privatskole fornyer skolens ordblindeindsats, fordi vi ønsker en dynamisk tilgang med mere målrettet ordblindeundervisning. Fx investeres der i hjælpemidler til undervisning og prøver, ordblindeundervisningen betragtes som noget selvstændigt med elevhandleplaner, skole-hjem-samtaler og forældremøder og de ordblinde elever samles på kryds og tværs af årgange i løbet af skoleåret, hvor eleverne udveksler erfaringer og lærer hinanden at kende. Ordblindeundervisningen i sig selv består af 2-3 lektioner om ugen med en fast ordblindelærer, enten individuelt eller i mindre grupper med andre fra årgangen.

Svært at diagnosticere tidligt

Sorø Privatskole har en pligt til at diagnosticere ordblindhed så tidligt som muligt. Det er både til gavn for eleven og skolen. Der går dog ofte flere år, før en elev bliver konstateret ordblind, fordi det kan være svært at konstatere. Dels fordi det ikke er muligt at tage Undervisningsministeriet ordblindetest før slutningen af 3. klasse. Dels fordi der findes forskellige grader af ordblindhed. Og dels fordi andre forhold, som kort arbejdshukommelse, ofte er aktuelt. Derudover bliver lærerne og eleven med tiden bedre til at finde på nogle strategier til at kompensere.

Diagnosticering 

Fremover vil Sorø Privatskole screene, DVO-teste, alle elever i slutningen af 2. klasse. Elever med mistanke om ordblindhed vil derefter få specialundervisning, indtil de kan blive ordblindetestet i slutningen af 3. klasse. Hvis eleven bliver konstateret ordblind, får eleven ordblindeundervisning. Derudover skal der foretages en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) af eleven, og eleven skal tage skolens læse og staveprøver, så vi fra starten kan danne os et klart billede af, hvordan vi bedst kan hjælpe med ordblindhed, kort arbejdshukommelse med mere.