Ordblinde

Specialundervisningen på Sorø Privatskole omfatter blandt andet ordblindeindsatsen. Ordblindhed er et vilkår, som følger eleven hele livet, så det er vigtigt, at vi ikke bare styrker eleverne til videre uddannelse, men også til livet som ordblinde generelt.

 

Fornyet ordblindeindsats

På skolen anvender vi hjælpemidler til undervisning og prøver, ligesom ordblindeundervisningen inddrages i elevhandleplaner, skole-hjem-samtaler og forældremøder. Herudover samles de ordblinde elever på kryds og tværs af årgange i løbet af skoleåret, hvor eleverne udveksler erfaringer og lærer hinanden at kende. Ordblindeundervisningen i sig selv består af 2-3 lektioner om ugen med en fast ordblindelærer, enten individuelt eller i mindre grupper med andre fra årgangen.

 

Svært at diagnosticere tidligt

Sorø Privatskole har pligt til at diagnosticere ordblindhed så tidligt som muligt. Det er både til gavn for eleven og skolen. Der går dog ofte flere år, før en elev får konstateret, at han eller hun er ordblind, fordi det kan være svært at diagnosticere. Dels fordi det ikke er muligt at tage Undervisningsministeriet ordblindetest før slutningen af 3. klasse, dels fordi der findes forskellige grader af ordblindhed.

 

 

Alle elever screenes

Sorø Privatskole screener og DVO-tester alle elever i slutningen af 2. klasse. Elever med mistanke om ordblindhed vil derefter få specialundervisning, indtil de kan blive ordblindetestet i slutningen af 3. klasse. Hvis eleven bliver konstateret ordblind, får eleven ordblindeundervisning. Derudover skal der foretages en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) af eleven, og eleven skal tage skolens læse og staveprøver, så vi fra starten kan danne os et klart billede af, hvordan vi bedst kan hjælpe med ordblindhed, kort arbejdshukommelse med mere.