TalentCampDK

Sorø Privatskole tilbyder talentcamps gennem TalentCampDK til elever med særligt talent. De første 9 elever fra 7. klasse startede på de første talentcamps i slutningen af november 2018. Forude venter et treårigt forløb med årlige talentcamps sammen med elever fra andre skoler. Næste år starter 9 nye elever fra 7. klasse i et treårigt forløb.

Talentcamp.dk

Sorø Privatskole er medlem af TalentCampDK, som er en forening bestående af medlemsskoler fra hele landet, der alle ønsker at tilbyde deres talentfulde elever ekstra udfordringer. TalentCampDK samler disse elever i landsdækkende camps i fagene dansk, engelsk og matematik i et treårigt forløb. Her kan eleverne dygtiggøre sig i deres fag og få et netværk af ligesindede fra samme årgang og fagligt stærke mentorer. Campen består af to dage med intensiv undervisning fra morgen til aften og én ekskursionsdag ud af huset. Undervisningen varetages primært af universitetsstuderende.

Fokus på talentudvikling

Sorø Privatskole er certificeret Science og Talent skole. Det betyder blandt andet, at vi har klare mål for talentarbejdet, og at vi har to uddannede talentvejleder til at hjælpe med at planlægge undervisningen og finde frem til de elever på skolen, som har talent eller særlige forudsætninger.