Vores syv løfter til samfundet

Her ved indledningen til det nye år vil jeg dele en undren med jer. En undren over de fordomme, som jeg fra tid til anden møder, når talen falder på privatskoler. Det undrer mig, hvor let vi som privatskole bliver sat i bås, og hvordan fordommene om forholdene på en skole som Sorø Privatskole trives i bedste velgående. Især hos mennesker, der aldrig har sat deres ben på en skole som vores.

Når diskussionen falder på privatskoler, oplever jeg heldigvis, at de fleste er positive over for det tilbud og det alternativ, som privatskolerne i dag udgør til folkeskolen. Men der er også en del, der over for mig giver udtryk for, at ”en privatskole jo blot tilbyder undervisning af rige forældres forkælede unger, at vi passer os selv i vores eksklusive verden, og at vi ikke interesserer os for samfundet omkring os”. 

Hold nu op, hvor er det forkert! En privatskole afspejler præcis som en folkeskole det samfund, den er en del af. Vi har forældre fra alle dele af samfundet, som har valgt at betale for, at deres børn skal gå i en privatskole. Mange forældre hos os prioriterer denne udgift, som kan betyde, at der er andre ting, familien er nødt til at skære ned på i dagligdagen. Vores elever er ligesom alle andre børn. De er søde, glade, begejstrede, men vi oplever naturligvis også, at nogle har udfordringer, og her gør vi, hvad vi kan, for at hjælpe dem med at få en indholdsrig og tryg skoletid. Det gør vi for alle vores elever lige så længe, at vi er det rigtige skoletilbud.

Hånden på hjertet, så er vi da privilegerede, at vi som oftest er et tilvalg, - en prioritering, og med sådan en prioritering kommer også engagement og samarbejdsvillighed fra forældre og elever. Det giver uomtvisteligt et godt fundament for at drive en fantastisk skole. Det giver også et overskud, et overskud til at tænke på andre end os selv.

Vi interesserer os i den grad for verden omkring os. Det er grunden til at, at Sorø Privatskole har forpligtet sig til at leve op til syv løfter til samfundet. Det sker sammen med andre privatskoler i regi af Danmarks Private Skoler, og det betyder, at vi i dagligdagen arbejder med områder, der gavner samfundet som helhed.

Vores syv løfter til samfundet er:

1. Skolen og omverdenen: Vi har konkrete aktiviteter og indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af. Et eksempel: Vi viser socialt ansvar i forhold til flexjobbere og folk, der skal i jobpraktik.

2. Skolens rummelighed og resultater: Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt. Vores musikskole er her et glimrende eksempel.

3. Skolen til fremtiden: Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid. Her kan nævnes elevernes arbejde med projektopgaver, der typisk inddrager udfordringer for lokalsamfundet i opgaveformuleringerne.

4. Skolens mangfoldighed: Vi har konkrete aktiviteter og indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund. Vi har fx udvekslingsstuderende på 9. årgang, der følger undervisningen og bor hos elevernes familier i et halvt års tid.

 5. Skolen som forebyggende instans: Vi har konkrete aktiviteter og indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet. Her kan nævnes, at vi har trivsel på skoleskemaet, og at vi har et tæt samarbejde med kommunens SSP-konsulenter.

6. Fokus på rettigheder og konventioner: Vi har konkrete aktiviteter og indsatser, der understøtter de grundlæggende rettigheder for alle. Hos os giver det sig udtryk i, at vi hvert år arbejder med menneskerettigheder på Børnerettighedsdagen, ligesom FN’s 17 verdensmål indgår i undervisningen.

7. Elevens videre vej i uddannelsessystemet: Vi har konkrete aktiviteter og indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse. Det foregår fx gennem brobygning og praktikforløb i virksomhederne og institutionerne omkring os.

I løbet af året vil jeg her på bloggen beskrive hver af de syv samfundsløfter og fortælle mere om, hvordan de indgår i skolens dagligdag. På vores sociale medier vil vi også vise eksempler på, hvordan vi arbejder med samfundsansvar sammen med eleverne.

Godt nytår.