FAQ

Ofte stillede spørgsmål om vores skole

Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål om Sorø Privatskole, som nye forældre ofte stiller os:

 

Hvordan er skolens undervisningsmetode?

Vi anvender en kombination af traditionel klasseundervisning, projektbaseret læring og dialogbaserede tilgange for at imødekomme forskellige læringsstile. Gennem projektbaseret læring tilegner eleverne sig en dybere viden gennem aktiv udforskning af virkelige udfordringer og problemer. De lærer om et emne ved at arbejde i en længere periode for at undersøge og svare på et spørgsmål, en udfordring eller et problem. 

 

Hvor mange elever er der i klasserne?

Vores klassestørrelser er typisk mindre end i folkeskoler, hvilket giver mere individuel opmærksomhed til eleverne. Vi har max 24 elever i hver klasse. P.t. har vi fra 15 til 24 elever i vores klasser. Se vores klassekvotienter her

 

Hvordan sikrer i elevernes trivsel og undgår mobning?

Vi har en nultolerancepolitik over for mobning og arbejder aktivt på at skabe et trygt og inkluderende miljø for alle elever. For os er det afgørende, at vores elever trives og oplever en skoledag med tryghed i klare rammer. Alle klasser på har én lektion trivselstid på skemaet om ugen. Desuden har vi et trivselsteam, der består af voksne, som eleverne kan gå til, hvis de har behov for nogen at tale med og få hjælp og forståelse.

Vores trivsels- og udviklingsmiljø bygger på ligeværd og anerkendelse. Vi stræber efter et miljø, der giver inspiration og mulighed for det enkelte barn til at udvikle sig personligt, kulturelt og fagligt i samvær og samspil med andre. Se vores trivselsmål her

 

Hvor tit kommer eleverne ud af skolen og deltager i aktiviteter?

Vi tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter, herunder idræt, musik, drama og kreative workshops. 2., 5, 7., 8. og 9. årgang tager hvert år på lejrskole, ligesom vi samarbejder med institutioner som Sorø Kunstmuseum, EU-programmet Erasmus+, Red Barnet og Sciencetalenter. Vi tilbyder desuden elever med særligt talent at deltage på talentcamps gennem TalentCampDK.

 

Hvilket værdigrundlag driver i skolen på?

I vores værdier tager vi udgangspunkt at sikre god trivsel for alle vores elever og udvikle livsduelige unge mennesker med evne til at træffe kvalificerede selvstændige valg. Vi er en stærkt kulturbærende skole, der bevarer og udvikler traditioner, så der skabes samhørighed mellem elever, medarbejdere og forældre. Vi forventer et ærligt og respektfuldt samarbejde mellem forældre og skole, hvor engagement er et bærende element. Læs mere om skolens værdier

 

Hvordan ligger elevernes karakterer:

Vi evaluerer elevernes præstationer gennem en kombination af standardiserede prøver, projekter og mundtlige eksaminer. SPRS er den skole, der klarer sig bedst i Sorø Kommune. Vi er blandt Danmarks 54 bedste skoler - ud af landets i alt 1413 skoler - når det gælder om at løfte elevernes faglige niveau. Generelt er de frie grundskoler ofte er bedst til at løfte eleverne, ofte mere end elevernes baggrund tilsiger. Og generelt mere end hvad folkeskolerne præstererLæs hvordan vi klarer os sammenlignet med andre skoler.   

I skoleåret 22/23 havde vores elever et gennemsnit på 8,8 ved de obligatoriske afgangsprøver på 9. årgang. På landsplan var gennemsnitskarakteren 7,4. Tjek den officielle uddannelsesstatitisk.  

 

Hvordan er lærernes faglige kvalifikationer?

Vores lærere er højt kvalificerede og engagerede i at støtte elevernes læring. Lærerne på skolen har som udgangspunkt en læreruddannelse, eller en anden pædagogisk eller akademisk baggrund. Som lærer – og pædagog - på Sorø Privatskole er man del af en kultur, hvor samarbejde er i højsædet. Vores fællesskab, der er præget af høj faglighed, tryghed, godt humør og gode arbejdsforhold. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives på skolen og løbende får mulighed for at udvikle sig.

 

Hvordan er skolens omdømme og resultater?

Sorø Privatskole har et godt omdømme, og vores elever opnår gode resultater i nationale prøver. SPRS er den skole, der klarer sig bedst i Sorø Kommune, når det gælder om at løfte elevernes faglige niveau. Vi er kendt som en skole med et solidt værdigrundlag – som vi lever op til – ligesom vi har en positiv synlighed i lokalområdet som en skole, der favner elever af alle slags. Vi tror på at faglighed og trivsel går hånd i hånd.

 

Hvordan er skolens faciliteter?

Vi har naturligvis de faciliteter, der kræves i en tidssvarende undervisning. Det gælder digitale tavleløsninger i alle klasse- og faglokaler, eleverne anvender iPads i undervisningen, ligesom lærerne har en Mac og iPad-ordning. Rammerne om skolen udgøres af 10 bygninger, både ældre og nyere.

 

Hvordan inddrager skolen forældrene i samarbejdet?

Det er vores elever, medarbejdere og forældre, der tilsammen udgør Sorø Privatskole og i fællesskab er med til at sikre elevernes fremtidige læring og sociale relationer. Ærlighed og respekt for hinanden er derfor nøgleord i vores dagligdag. Vi lægger vægt på, at vores forældre deltager i skolens liv gennem møder, arrangementer og frivilligt arbejde. Vores bestyrelse er sammensat af forældre, der er valgt på den årlige generalforsamling.

 

Hvordan er skolens sikkerhedsforanstaltninger?

Vi har heldigvis ikke brug for deciderede, synlige sikkerhedsforanstaltninger. Vi prioriterer naturligvis sikkerheden og har procedurer for nødsituationer og beskyttelse af eleverne.

 

Hvordan er skolens kostpolitik?

Elever og medarbejdere har mulighed for at købe sund og velsmagende mad lavet af vores uddannede kok i skolens kantine som supplement til den daglige madpakke.

 

Hvordan kommer man til skolen med offentlig transport?

Vi ligger midt i Sorø, og bussen stopper 100 meter fra vores indgang, og vi har gode parkeringsforhold for forældre, når de afleverer og henter børn.

 

Hvad koster det at have sit barn på skolen?

Vores skolepenge og eventuelle ekstra udgifter til fx SFO og lejrskoler kan findes på her vores hjemmeside eller ved at kontakte os direkte på telefon 57 83 01 88.