Formål, værdier og vedtægter

Det er Sorø Privatskoles formål at drive en grundskole med tilhørende førskole, børnehaveklasse og fritidsordning, efter de til enhver tid gældende regler om friskoler og private grundskoler.

Skolen skal i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.  

 

Skolens vision

Vi ønsker at sætte rammerne for et trygt, nysgerrigt og ambitiøst læringsfællesskab for elever, medarbejdere og forældre, som skal være med til at danne grundlag for et stærkt tilhørsforhold til skolen og dens kultur, samt understøtte elevernes fremtidige læring og sociale relationer.

 

Skolens mission

Vi vil sikre god trivsel for alle vores elever, og udvikle livsduelige unge mennesker med evne til at træffe kvalificerede selvstændige valg.

 Vi er ambitiøse og undersøgende i vores faglige arbejde med at fremme den enkelte elevs læring og potentiale.

I fællesskab har vi fokus på medarbejdernes faglige kompetenceudvikling og støtter op om den enkelte medarbejders trivsel.

Vi er en stærkt kulturbærende skole. Sorø Privatskole bevarer og udvikler traditioner, så der skabes samhørighed mellem elever, medarbejdere og forældre.

Vi forventer et ærligt og respektfuldt samarbejde mellem forældre og skole, hvor engagement er et bærende element.