Elevrådet

Elevrådet på Sorø Privatskole spiller en væsentlig rolle i skolens liv. Der er her eleverne gennem en frivillig indsats varetager deres kammeraters interesser. Via arbejdet i elevrådet stifter eleverne -  i mange tilfælde  for første gang - bekendtskab med demokrati i praksis. Det er her, de oplever, hvordan holdninger og meninger kan fremføres og påvirke en sag.

En elevrådsrepræsentant og en elevrådssuppleant fra hver af klasserne på 4.-9. årgang udgør skolens elevråd. I slutningen af skoleåret er der valg i hver klasse. I begyndelsen af skoleåret mødes elevrådet til den årlige elevrådsdag. Her brainstormer de og vælger hvilke emner, der skal arbejdes med i det kommende års arbejde.

 

Initiativtagere og igangsættere

Elevrådet tager initiativ til og igangsætter forskellige aktiviteter eller projekter på Sorø Privatskole til glæde for eleverne og til gavn for den fælles trivsel på skolen.

 

Elevrådets medlemmer

Indholdet hentes fra SkoleIntra.