Om dagligdagen på skolen

Sorø Privatskole er en grundskole, der afspejler det omkringliggende samfund, som vi er en aktiv del af.  

På skolen har vi mange traditioner - nogle er gamle, mens andre er kommet til i de senere år. Afgørende for os er, at vores traditioner er med til at styrke vores trivsel og fællesskab i dagligdagen.

Vi har fællessamlinger for 0. - 9. klasse en gang om ugen.

Skolestart

Når eleverne starter i børnehaveklassen, er det en stor ny verden at navigere rundt i. Derfor har vi fokus på, at gøre starten så skånsom som mulig. 

Læs mere om vores Førskole - Spiren.

Læring og udvikling

Fra 1. klasse til 9. klasse vil eleverne møde faglærere i alle deres fag. Det sikrer, at de bliver mødt med passende udfordringer, der stimulerer til fortsat læring og udvikling. Lærerne indgår i forskellige fagteams med andre lærere om at skabe helhed i elevernes skoledag.
 

Skole-hjem-samarbejde

Sorø Privatskole lægger vægt på et tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem.

Lærerne skal kontaktes på skolen i arbejdstiden mandag, onsdag og torsdag kl. 8:00-16:00, tirsdag kl. 8:00-16:30 og fredag kl. 8:00-15:00.

Forældremøder ligger typisk fra kl. 18 til kl. 19:30. Skole-hjem-samtaler finde sted fra kl. 15 og frem.

Forældre og elever vil en til to gange årligt modtage indbydelse til skole-hjem-samtale.