Klub-betaling

Der betales til klub i perioden august til juni. Satsen er pr. 1. august 2021:

  • 4.-6. årgang kr. 670 x 11 mdr.

Der reguleres normalt en gang om året til et skoleårs begyndelse. Skolen har betalingsservice-ordning. Der ydes ikke søskenderabat til klubben. Klubben følger skolens ferieplan og rejser til Vilde Vulkaner og sommerlejr i hhv. først og sidste uge af sommerferien. 

Udmeldelse skal ske med mindst to måneders varsel ved udgangen af en måned. Dermed betales for den måned, hvori udmeldelsen sker, samt for de to følgende måneder.