Klub-betaling

Der betales til klub i perioden august til juni. Satsen er pr. 1. august 2023:

  • 4.-6. årgang kr. 700 x 11 mdr.

Der reguleres normalt en gang om året til et skoleårs begyndelse. Skolen har betalingsservice-ordning. Der ydes ikke søskenderabat til klubben. Klubben følger skolens ferieplan og rejser til Vilde Vulkaner og sommerlejr i hhv. først og sidste uge af sommerferien. 

Udmeldelse skal ske pr. mail til info@sprs.dk med mindst to måneders varsel ved udgangen af en måned. Dermed betales for den måned, hvori udmeldelsen sker, samt for de to følgende måneder.