Klub-betaling

Der betales til klub i perioden august til juni. Satsen er pr. 1. august 2019:

  • 4.-6. årgang kr. 640 x 11 mdr.

Der reguleres normalt en gang om året til et skoleårs begyndelse. Skolen har betalingsservice-ordning. Der ydes ikke søskenderabat til klubben. Klubben følger skolens ferieplan og rejser til Vilde Vulkaner og sommerlejr i hhv. først og sidste uge af sommerferien. En evt. udmelding sker pr. d. 1. i hver måned med 1 måneds opsigelse.