Økonomi, statstilskud og bankoplysninger

Her finder du Sorø Privatskoles årsrapport, regnskabsekstrakt, regnskabserklæring og revisionsprotokollat.

Dokumenterne bliver opdateret hvert år forud for den kommende generalforsamling, der i henhold til skolens vedtægter skal afholdes i april, hvor det reviderede regnskab m.m. forelægges til orientering.

Sorø Privatskole holdt ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2024:

Regnskabsekstrakt 2023

Årsrapport 2023

Revsionsprotokollat 2023

Ledelsens regnskabserklæring 2023

 

Statstilskud

Sorø Privatskole modtager et statstilskud, der svarer til en given procentsats af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, som fastsættes i Finansloven. Dette kaldes for koblingsprocenten. Koblingsprocenten udregnes på baggrund af udgifterne i folkeskolen tre år tidligere (p/l-reguleret). Hertil kommer bygnings- og fripladstilskud. Sorø Privatskole finansierer selv specialundervisning indenfor denne tilskudsramme.

 

Bankoplysninger

Bank: Nordea Bank A/S

Reg. nr.: 2300

Kontonummer: 6262582998

IBAN: DK2020006262582998