Udskoling

Det skal være sjovt at være her, men det er ikke for sjov, vi er her

I udskolingen fokuseres der tydeligt på at gøre eleverne klar til den videre uddannelse efter grundskolen.

Årene er særligt præget af projektorienteret læring, der i kombination med fagenes udvikling stiller krav til eleverne og deres evner til at omskabe, nytænke og problematisere det, der arbejdes med. Elevernes mødes af samarbejdende lærere, der ønsker at skabe de bedste betingelser for elevernes læring, trivsel og udvikling. De sidste skoleår fokuserer således på at sætte al den tillærte viden fra de første trin i spil.

Fagenes kompleksitet stiger i disse år, og derfor bliver skolegangen mere og mere et anliggende mellem eleverne og skolen. I tæt samarbejde mellem lærerteamet og eleven arbejdes der kontinuerligt med, hvor eleven er, hvor eleven skal hen, og hvordan eleven kommer derhen.

Som en hjørnesten i elevernes hverdag, er der stort fokus på trivsel gennem skolens trivselsmål. Den ugentlige trivselslektion danner rammen om det gode klasserum, og med et fokus på Mit eget liv, Det sociale liv og Det gode læringsmiljø, danner den røde tråd fra indskolingen og mellemtrinnet.

Spørgsmål om udskolingen? Kontakt Thomas Wenzell Aziz, 20 90 41 50, thm@sprs.dk