Praktiske informationer

Klubben har åbent på hverdage fra kl. 14.30 til 17.00 (fredag 16.30). Der vil være aftenarrangementer og overnatninger med en mindre egenbetaling. Fx til entre eller transport. Klubben følger skolens ferieplan medmindre der er koloni, som i den første og sidste uge af sommerferien.

 

Ankomst og afgang

Ind/udkrydsning sker ved ankomst/afgang til/fra klubben af børnene selv. Børnene må, efter aftale med forældre, gerne være uden for klubben, så længe pædagogerne altid ved, hvor børnene befinder sig. Fx gå en tur ned i byen for at købe noget.

 

Regler

Vi vil gerne være en sund klub, så slikspisning er ikke tilladt i klubben. Brug af iPads og mobil til spil og lignende er heller ikke tilladt. Det er først okay efter kl. 16 med undtagelse af onsdage, hvor det er okay hele dagen.

 

Sygdom

Hvis børn bliver syge i løbet af dagen, kontaktes forældrene, og der kan blive tale om afhentning af det syge barn. Vi giver kun børnene medicin efter aftale med forældrene.