Praktiske informationer

Klubben har åbent på hverdage fra kl. 14.30 til 17.00 (fredag 16.30). Der vil være aftenarrangementer og overnatninger med en mindre egenbetaling. Fx til entre eller transport. Klubben følger skolens ferieplan medmindre der er koloni, som foregår i den første og sidste uge af sommerferien.

 

Ankomst og afgang

Ind/udkrydsning sker ved ankomst/afgang til/fra klubben af børnene selv. Børnene må, efter aftale med forældre, gerne være uden for klubben, så længe pædagogerne véd, hvor børnene befinder sig. Fx gå en tur ned i byen for at købe noget.

 

Regler

Vi vil gerne være en sund klub, så slikspisning er ikke tilladt i klubben. Når det gælder brug af iPads og mobil til spil har vi spilletid hver dag. Det foregår i den første halve time fra endt skoletid fra 14.30 til 15. Tirsdag fra 13.40 til 14.10. Derefter serveres et lille snack måltid. Om fredagen er det ofte kage eller noget særligt lækkert.

 

Sygdom

Hvis børn bliver syge i løbet af dagen, kontaktes forældrene, og der kan blive tale om afhentning af det syge barn. Vi giver kun børnene medicin efter aftale med forældrene.

 

Folder om Klubben

Her er en hurtig introduktion til Klubben. Opdateret september 2020.