Støtte

På Sorø Privatskole er børns trivsel er en forudsætning for udvikling og læring. Det gælder naturligvis også for de elever, der har brug for ekstra støtte i dagligdagen. 

Disse elever støtte vi inden for de områder, hvor de har behov. Det kan være generel specialpædagogisk støtte eller det kan være på et område som fx ordblindhed.

Læs mere om