Klasselærere

Indholdet hentes fra SkoleIntra.

Om klasselæreren

 

Klasselæreren på Sorø Privatskole er den centrale person, som skal skabe de bedst mulige betingelser for den enkelte klasse og for den enkelte elev både fagligt og socialt. Klasselæreren tillægges et ansvar for elevens samlede faglige udvikling. At få de faglige og sociale aspekter til at spille sammen er ikke kun en opgave for klasselæreren. Det er en fælles opgave for den lærergruppe, der har klassen. Klasselæreren skal ikke løse alt selv, men tage initiativer og følge op.