Vores skole

  • 3-sporet 10-årig grundskole med ca. 660 elever.
  • SFO for 0.-3. årgang og klub for 4.-6. årgang.
  • Fokus på faglighed i form af et bredt tilbud med linjefag og frivillig undervisning i alt fra musik til science.
  • Digitale tavleløsninger i alle klasse- og faglokaler, iPads i undervisningen, Mac og iPad-ordning for lærerne og et solidt trådløst netværk.
  • Trivsel på skemaet hver uge i alle klasser.
  • Grundlagt for mere end 130 år siden, og en af de mest fremtrædende skoler i lokalområdet.

 

Vores grundfortælling

Sorø Privatskole er en grundskole hvor vi lægger vægt på, at vores elever trives og udfordres fagligt. Vi er en aktiv del af det omkringliggende samfund, ligesom vi er bevidste om vores historiske rødder og traditioner.

Det er vores elever, medarbejdere og forældre, der til sammen udgør Sorø Privatskole og i fællesskab er med til at sikre elevernes fremtidige læring og sociale relationer.

Ærlighed og respekt for hinanden er derfor nøgleord i vores dagligdag.

 

Dagligdagen på skolen

Sorø Privatskole er en grundskole, der afspejler det omkringliggende samfund, som vi er en aktiv del af.  

På skolen har vi mange traditioner - nogle er gamle, mens andre er kommet til i de senere år. Afgørende for os er, at vores traditioner er med til at styrke vores trivsel og fælleskab i dagligdagen.

Vi har fællessamlinger for hver årgang en gang om ugen. 

 

Skole-hjem-samarbejde

Sorø Privatskole lægger vægt på et tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem.

Lærerne skal kontaktes på skolen i arbejdstiden mandag, onsdag og torsdag kl. 8:00-16:00, tirsdag kl. 8:00-16:30 og fredag kl. 8:00-15:00.

Forældremøder ligger typisk fra kl. 18 til kl. 19:30. Skole-hjem-samtaler finde sted fra kl. 15 og frem.

Forældre og elever vil en til to gange årligt modtage indbydelse til skole-hjem-samtale.