Pædagog

Som pædagog på Sorø Privatskole bliver du del af en kultur, hvor samarbejde er i højsædet.

Du bliver del af et fællesskab, der er præget af høj faglighed,  tryghed, godt humør og gode arbejdsforhold.

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives på skolen og løbende får mulighed for at udvikle sig.

Desuden lægger vi vægt på, at du som pædgagog er god til at sætte dig ind i børnenes hverdag. Vi forventer derfor, at kan vise fysisk og psykisk styrke, tålmodighed, fantasi og initiativ. Det er vigtigt for os, at du kan være med til at give børnene oplevelser og udfordringer, så de kan få erfaringer og tro på sig selv og andre.

Vi har et tæt samarbejde med forældrene om det enkelte barns trivsel og udvikling. Det er et samarbejde, som er uhyre vigtigt, og som vi sæter pris på. 

I starten af skoleåret har vi en fælles introdag for nye medarbejdere, hvor vi gennemgår hverdagen på skolen. Her kommer vi bl.a. ind på læringssyn, kultur, faglighed og ledelsesstruktur.

Da vi er en skole, der bygger på mere end 135 års skoletradition, vil du opleve, at disse traditioner er en integeret del af skoleåret.

Generelt er vi også gode til at være sammen, have det sjovt og hygge os, når vi ikke laver skole.

 

 

 

Om Sorø Privatskole

 • 3-sporet 10-årig grundskole med ca. 660 elever.
   
 • SFO for 0.-3. årgang og klub for 4.-6. årgang.
   
 • Bredt tilbud med linjefag og frivillig undervisning i alt fra musik til science.
   
 • Moderne faciliteter med digitale tavleløsninger i alle klasse- og faglokaler, iPads i undervisningen, Mac og iPad-ordning for lærerne og et solidt trådløst netværk.
   
 • Grundlagt for mere end 130 år siden, og en af de mest fremtrædende skoler i lokalområdet.