Elevtal og klassekvotient

Sorø Privatskole tilbyder undervisning fra og med 0. klasse til og med 9. klasse. Skolens grundholdning er, at der er max 24 elever pr. klasse i indskolingen, på mellemtrinet og i udskolingen. Dog tages der individuelt hensyn til klassekvotienten i de enkelte klasser. Som udgangspunkt starter der 20 elever pr. klasse i 0. klasse. I 1.-2. klasse er der mulighed for fleksibel indskrivning op til max 22 elever pr. klasse, hvis skolen samtidig kan optage en elev på 0. årgang, og hvis årgangens lærere vurderer, at klassen kan tage en ekstra elev ind. 3. klasse består af 22 elever pr. klasse. 4.-9. klasse består af 24 elever pr. klasse.

Indholdet hentes fra SkoleIntra.