Syv samfundsløfter

Sorø Privatskole har vedtaget et fælles kodeks for samfundsansvar sammen med andre privatskoler i regi af Danmarks Private Skoler.  Kodekset – der kaldes de syv samfundsløfter – betyder, at skolerne skal arbejde med områder, der gavner samfundet som helhed.

Det er først og fremmest skolernes ansvar at skabe optimale rammer for uddannelse og dannelse af eleverne. De syv samfundsløfter lægger op til, at skolerne skal arbejde med tematikker, der gavner samfundet som helhed: Skolers samfundsansvar skal ses i et bredt perspektiv; det både skal rettes mod individet, fællesskabet i skolen og det omkringliggende samfund.

Vores syv løfter til samfundet er:

1. Skolen og omverdenen: Vi har konkrete aktiviteter og indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af. Et eksempel: Vi viser socialt ansvar i forhold til flexjobbere og folk, der skal i jobpraktik.

2. Skolens rummelighed og resultater: Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt. Vores musikskole er her et glimrende eksempel.

3. Skolen til fremtiden: Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid. Her kan nævnes elevernes arbejde med projektopgaver, der typisk inddrager udfordringer for lokalsamfundet i opgaveformuleringerne.

4. Skolens mangfoldighed: Vi har konkrete aktiviteter og indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund. Vi har fx udvekslingsstuderende på 9. årgang, der følger undervisningen og bor hos elevernes familier i et halvt års tid.

 5. Skolen som forebyggende instans: Vi har konkrete aktiviteter og indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet. Her kan nævnes, at vi har trivsel på skoleskemaet, og at vi har et tæt samarbejde med kommunens SSP-konsulenter.

6. Fokus på rettigheder og konventioner: Vi har konkrete aktiviteter og indsatser, der understøtter de grundlæggende rettigheder for alle. Hos os giver det sig udtryk i, at vi hvert år arbejder med menneskerettigheder på Børnerettighedsdagen, ligesom FN’s 17 verdensmål indgår i undervisningen.

7. Elevens videre vej i uddannelsessystemet: Vi har konkrete aktiviteter og indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse. Det foregår fx gennem brobygning og praktikforløb i virksomhederne og institutionerne omkring os.

 

Folketingsmedlem hørte om syv samfundsløfter

Mandag den 15. maj 2023 havde vi besøg af folketingsmedlem og fhv. minister Astrid Krag, der fik en rundvisning på skolen. Blandt andet hørte hun om de syv samfundsløfter.

Læs artiklen.