Specialpædagogisk støtte

SPS-støtte står for specialpædagogiske støtte, og formålet hermed er, at specialundervisning og specialpædagogisk bistand skal hjælpe alle børn med at blive så dygtige de kan. Vores mål er grundlæggende at sikre, at børn med funktionsnedsættelse på sigt kan komme til at fungere på lige vilkår med andre, både i skole og SFO/Klub. 

SPS-støtte falder primært i to kategorier. En som primært har fokus på faglige vanskeligheder, og en som primært har fokus på socialpædagogiske vanskeligheder. Altså udfordringer som i kategorien SPS-støtte kan være både permanente eller forbigående udfordringer.  

Støtten gives til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, enten på hold og i klassen. Det afhænger af graden af funktionsnedsættelse og det pædagogiske fokus, som dette kalder på.

SPS-støtten bliver som udgangspunkt bevilget pr. skoleår.

I støttetimer arbejdes der f.eks. med planlægning, struktur, handlinger og relationer. Støttepersonen vil typisk være en lærer eller pædagog, og støttetimer skal støtte barnet i f.eks. at indgå i undervisningen/studiemiljøet eller i relationer med andre børn/voksne.

 

SP-undervisning

Jakob Ellingsen er tidligere elev og nuværende lærer på Sorø Privatskole. I dette interview deler han sine erfaringer som elev med at blive taget ud af sin stamklasse for at få specialundervisning. Dengang hed det ABC-klasser, i dag taler vi om SP-klasser.

Se interview.