SFO-betaling

Der betales til SFO i perioden august til juni. SFO-satsen er pr. 1. august 2023:

  • 0.-3. årgang kr. 1.550,- x 11 mdr.

SFO-betaling reguleres hvert år i august. Skolen har betalingsservice-ordning. Der gives søskenderabat på 20% for søskende på skolen med samme folkeregisteradresse. Første barn på skolen betaler fuld pris, de efterfølgende børn betaler 80% af normalprisen. 

SFO'en har i 2023 lukket i de to midterste uger i sommerferien. Det vil sige uge 28 og 29. Hvis I ønsker at benytte SFO'en i uge 27 og 30, opkræves kr. 550,- pr. uge. Tilmelding er nødvendig.

Udmeldelse skal ske med mindst to måneders varsel ved udgangen af en måned. Dermed betales for den måned, hvori udmeldelsen sker, samt for de to følgende måneder.