SFO-betaling

Der betales til SFO i perioden august til juni. SFO-satsen er pr. 1. august 2023:

  • 0.-3. årgang kr. 1.550,- x 11 mdr.

SFO-betaling reguleres hvert år i august. Skolen har betalingsservice-ordning. Der gives søskenderabat på 20% for søskende på skolen med samme folkeregisteradresse. Første barn på skolen betaler fuld pris, de efterfølgende børn betaler 80% af normalprisen. 

Udmeldelse skal ske med mindst to måneders varsel ved udgangen af en måned. Dermed betales for den måned, hvori udmeldelsen sker, samt for de to følgende måneder.

Søskendemoderation gives når betalende forælder er den samme og børnene er tilmeldt samme adresse i cpr-registret.

SFO børn indskrives automatisk i klub efter sommerferien. Hvis ikke barnet skal gå i klub, skal tilbuddet opsiges med skolens normale opsigelsesvarsel.