SFO-betaling

Der betales til SFO i perioden august til juni. SFO-satsen er pr. 1. august 2019:

  • 0.-3. årgang kr. 1.430 x 11 mdr.

SFO-betaling reguleres hvert år i august. Skolen har betalingsservice-ordning. Der gives søskenderabat på 20% for søskende på skolen med samme folkeregisteradresse. Første barn på skolen betaler fuld pris, de efterfølgende børn betaler 80% af normalprisen. 

SFO'en har i 2020 lukket i de to midterste uger i sommerferien. Det vil sige uge 29 og 30. Hvis I ønsker at benytte SFO'en i uge 28, opkræves kr. 550. Tilmelding er nødvendig.

En evt. udmelding sker pr. d. 1. i hver måned med en 1 måneds opsigelse.